Przejdź do treści
Blog.

Kotwice kariery Edgara Scheina

Edgar Schein, powszechnie uznawany za jednego z twórców współczesnej psychologii organizacji, sugeruje, że każdy z nas ma określoną orientację na pracę i wszyscy podchodzimy do niej z pewnym zestawem priorytetów i wartości. Koncepcja ta znana jest jako kotwice kariery i obejmuje talenty, motywacje i wartości, które nadają stabilność i kierunek karierze danej osoby.

Poświęcenie dla sprawy? Autonomia? Bezpieczeństwo? W obliczu wyboru kariery, co jest twoim priorytetem i z czego nigdy byś nie zrezygnował? Dowiedz się, co kieruje twoimi zawodowymi wyborami! 

Co to jest kotwica kariery?

Każdy z nas ma określone wartości, których szuka w swoim życiu zawodowym. Są to rzeczy, które przynoszą nam szczęście, poczucie spełnienia i szansę na sukces. Czynniki te można traktować jako kotwice kariery. W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, preferencje i umiejętności odgrywają ważną rolę w wyborze i samodzielnym zarządzaniu swoją karierą.

Kotwice kariery – obejmują talenty, motywy, wartości i postawy, które nadają stabilność i kierunek karierze danej osoby.

Wykorzystanie kotwic kariery w karierze

Zarządzanie własną karierą oznacza posiadanie wiedzy pozwalającej określić, co jest dla Ciebie najlepsze – co Cię wyróżnia i czego potrzebujesz w środowisku pracy, aby odnieść sukces i być szczęśliwym.

Kotwice kariery Scheina dostarczają przydatnych wskazówek podczas przygotowywania planu rozwoju kariery. Porównując swoje wartości i motywacje z głównymi kotwicami, możesz znacznie lepiej wyczuć rodzaj pracy, z której będziesz czerpać największą satysfakcję. Zamiast próbować dopasować się do kariery, model Scheina oferuje sposób identyfikowania karier lub ról, które do ciebie pasują. 

Rozpocznij od przeanalizowania każdej z definicji poniżej, uszereguj je według tego, jak ważna jest dla ciebie każda z nich. Oceń je także pod kątem tego, jak odzwierciedlają Twoją obecną karierę i styl życia. Jeśli znacznie różnią się od twoich priorytetów, możesz zacząć opracowywać plan dotyczący dalszego rozwoju lub zmiany. Metodę tę może również wykorzystać lider, aby zachęcić swoich współpracowników do planowania własnego rozwoju osobistego.

Kotwice kariery Edgara Scheina to doskonałe narzędzie oceny zawodowej, które może być uzupełnieniem innych metod, takich jak ocena RIASEC.

Osiem kotwic kariery

Schein zidentyfikował osiem kotwic kariery — motywów, które określają preferencje danej osoby. Chodzi o to, aby po określeniu dominującego motywu można było zidentyfikować rodzaje stanowisk, które dają największą satysfakcję i pozwolą odpowiednio zaplanować swoją karierę.

Ta teoria zakłada, że ludzie są motywowani przede wszystkim przez jedną z ośmiu kotwic – priorytetów, które określają, jak postrzegają siebie i swoją pracę. W zdefiniowaniu czynników, które decydują o wyborze kariery, pomaga również specjalnie opracowany test.

8 kotwic kariery:

  1. Kompetencje techniczne i profesjonalizm – dla osób z tą kotwicą kariery najważniejsze jest doskonalenie się w wybranej branży. Pieniądze i awanse nie liczą się tak bardzo, jak możliwość ciągłego rozwoju. 
  2. Kompetencje managerskie i przywództwo – te osoby chcą nauczyć się pełnić wiele funkcji, nadzorować coraz większe grupy pracowników oraz wykorzystywać swoje zdolności interpersonalne. Pragną wspinać się po szczeblach kariery, coraz większych awansów i podwyżek.
  3. Autonomia i niezależność – działania według własnych zasad i procedur jest najważniejsze dla tych osób; nie chcą, żeby im mówić, co mają robić. Ich celem jest wolność, a nie prestiż.
  4. Bezpieczeństwo i stabilność – osoby z tą kotwicą kariery cenią przede wszystkim przewidywalne środowisko, w którym zadania i zasady są jasno zdefiniowane. Silnie identyfikują się ze swoją organizacją, niezależnie od poziomu odpowiedzialności.
  5. Kreatywna przedsiębiorczość – ci ludzie pragną tworzyć coś własnego. Jak można się spodziewać, osoby z taką kotwicą kariery mają tendencję do zakładania własnego biznesu.
  6. Oddanie i praca dla innych – niektórzy ludzie wybierają zawody ze względu na centralne wartości, które chcą uosabiać w swojej pracy i karierze. Osoby zorientowane na usługi bardziej motywuje sposób, w jaki mogą pomóc innym ludziom, niż wykorzystywanie swoich talentów.
  7. Wyzwanie – ludzie z tą kotwicą kariery szukają coraz trudniejszych wyzwań do pokonania.
  8. Styl życia – te osoby organizują się wokół swojego życia prywatnego. Ich najbardziej palącą troską jest to, aby ich praca dawała im swobodę.

Szukanie własnej ścieżki zawodowej jest wyzwaniem, jednak zrozumienie swoich preferencji pomoże Ci zaplanować karierę w sposób, który będzie dla Ciebie najbardziej satysfakcjonujący. Na przykład osoba, której najważniejsze jest bezpieczeństwo, będzie szukać stabilnej pracy zamiast pracy wymagającej i ryzykownej. 

Czym jest plan rozwoju zawodowego? Przeczytaj nasz artykuł by dowiedzieć się, dlaczego go potrzebujesz.

Kotwice kariery — czy wiesz, jakie są Twoje?

Analizując własną historię kariery i przyczyny wyborów, których dokonywali w przeszłości, mogą określić, co jest dla nich ważne i wykorzystać tę wiedzę w dokonywaniu lepszych wyborów zawodowych. Jeśli jesteś menedżerem, poświęć trochę czasu na zastanowienie się nad kotwicami kariery ludzi, którymi kierujesz. 

Szukasz pracy lub chcesz zmienić swoją dotychczasową ścieżkę kariery? Zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie ważne w życiu zawodowym. Zdefiniowanie tego, co cię najbardziej motywuje, na pewno ułatwi ci znalezienie idealnej pracy. Możliwość rozwoju, wysokie zarobki, swoboda, przywództwo a może troska o środowisko? Jeśli wszystkie z tych wartości są dla Ciebie tak samo istotne mamy dla Ciebie miejsce w naszym zespole! Więcej na temat pracy w Columbus Elite dowiesz się z naszej strony internetowej.

Jesteśmy na Facebooku! 🙂