Przejdź do treści
Blog.

Efekt Pigmaliona i Golema

Efekt Pigmaliona i Golema to dwa zjawiska psychologiczne. Zakładają, że oczekiwania liderów dotyczące jednostki wpływają na wyniki tych osób. Dlaczego jest ważny w miejscu pracy i jak możesz go wdrożyć w swojej organizacji? Dowiedz się, czytając nasz artykuł!

Zjawisko Pigmaliona to potężna tajna broń dobrych managerów! Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, możesz popchnąć innych do sukcesu. Z tego artykułu dowiesz się, jak oczekiwania mogą wpływać na lepsze lub gorsze wyniki twojego zespołu. 

Na czym polega efekt Pigmaliona?

Efekt Pigmaliona opisuje pozytywny wpływ oczekiwań innych ludzi na wyniki danej osoby. To zjawisko, w którym wysokie oczekiwania lidera lub autorytetu prowadzą do wysokiej wydajności współpracowników. Jest to samospełniająca się przepowiednia, ponieważ przekonania jednostki wpływają na jej zachowania. Zjawisko to jest czasami znane jako efekt Rosenthala, na cześć psychologa z Harvardu, Roberta Rosenthala.

Termin ten wywodzi się z wiersza greckiego poety Owidiusza zatytułowanego Metamorfozy. Pigmalion był utalentowanym rzeźbiarzem, który stworzył posąg kobiety tak doskonały, że zakochał się w swoim stworzeniu. Jak głosi historia, po tym, jak Pigmalion desperacko modlił się do Afrodyty, bogini miłości, zlitowała się nad nim, ożywiając posąg. Rosenthal i Jacobson zainspirowali się tą historią. Następnie nazwali swoje odkrycie imieniem rzeźbiarza.

Efekt Rosenthala psychologia

Efekt Pigmaliona przykłady: W 1964 roku Robert Rosenthal postawił hipotezę, że nasze oczekiwania wobec innych mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na rzeczywistość. Wraz z Lenore Jacobson przeprowadził eksperyment, aby sprawdzić, czy osiągnięcia uczniów mogą być, wynikać z oczekiwań nauczycieli. Rosenthal i Jacobsen dali dzieciom ze szkół podstawowych test IQ, a następnie poinformowali nauczycieli, które dzieci wykazują niezwykły potencjał rozwoju intelektualnego. Okazało się, że nauczyciele nie oczekiwali zbyt wiele od przeciętnych dzieci i poświęcili całą uwagę tym, które miały być bardziej uzdolnione.  Przez to stworzyli lepsze środowisko, poświęcali im więcej czasu i uwagi, częściej prosili o odpowiedzi i dawali bardziej szczegółowe informacje zwrotne, gdy coś zrobili nie tak.

Po zakończeniu okresu nauki wszyscy uczniowie mieli ponownie przetestowane swoje IQ. Obie grupy wykazały poprawę. Jednak ci, którzy zostali opisani jako inteligentni, doświadczyli znacznie większego wzrostu punktów IQ. Rosenthal i Jacobson przypisywali ten wynik efektowi Pigmaliona. Nauczyciele zwracali większą uwagę na uczniów „zdolnych”, oferując więcej wsparcia i zachęty niż w innym przypadku.

Oczekiwania nauczycieli zmieniły sposób, w jaki traktowali dzieci i wpłynęły na ich zdolności. Podsumowując, Rosenthal podzielił się czterema kluczowymi czynnikami, które pomagają wyjaśnić, jak działa efekt Pigmaliona

 1. Klimat – Przyjazne środowisko
 2. Wkład – Tendencja do poświęcania energii specjalnym uczniom
 3. Wynik – sposób, w jaki nauczyciele częściej zwracają się do tych uczniów odpowiedzi
 4. Informacje zwrotne – Udzielanie bardziej pomocnych odpowiedzi uczniom uważanym za wyjątkowych

Dlaczego efekt Pigmaliona jest ważny w biznesie?

W kontekście zarządzania przedsiębiorstwem zjawisko Pigmaliona dotyczy podnoszenia wydajności pracowników w stosunku do oczekiwań menedżerów i liderów. Na przykład, gdy kierownik komunikuje wysokie oczekiwania, rzeczywista wydajność pracownika ma tendencję do wzrostu, aby dopasować się do oczekiwań. Efekt Pigmaliona stanowi dla liderów sposób wpływania na wyniki pracowników, a co za tym idzie na wyniki organizacji.

Wysokie oczekiwania sprawiają, że osiągamy lepsze wyniki

Działanie efektu Pigmaliona, podobne do działania samospełniającej się przepowiedni, można rozumieć jako przechodzenie przez 4 etapy w cyklicznym schemacie:

 1. Przekonania innych o nas kształtują ich zachowanie wobec nas. 
 2. Ich zachowanie wobec nas wpływa na nasze przekonania o nas samych. 
 3. Te przekonania z kolei wpływają na nasze działania wobec innych. 
 4. Nasze działania wobec innych wpływają na ich przekonania na nasz temat, tym samym przywracając nas do początkowego etapu. 

Główną zasadą efektu Pigmaliona jest to, że oczekiwania innych wobec nas mogą ostatecznie wpłynąć na nasze zachowanie w znaczący sposób.

Jak efekt Pigmaliona może wpływać na wydajność twoich zespołów?

Chociaż zjawisko Pigmaliona występuje głównie podświadomie, pokazuje, że oczekiwania innych mogą znacząco wpłynąć na nasze wyniki. Kiedy ktoś wysoko nas ceni, ciężko pracujemy, aby spełnić te oczekiwania. Jeśli ktoś, kogo szanujemy lub chcemy zaimponować, wierzy, że odniesiemy sukces, może wpłynąć na nasze własne wyobrażenie o sobie. Pozytywne oczekiwania pozwalają nam podjąć niezbędne kroki, aby sprostać tym wysokim oczekiwaniom. Prawdopodobnie będziemy bardziej naciskać na wyniki, ponieważ wierzymy, że możemy  osiągnąć  sukces.

Sposoby wykorzystania efektu Pigmaliona w miejscu pracy

 1. Nawiąż relację wymiany lider-członek 
 2. Wyznaczone cele 
 3. Włącz możliwości uczenia się
 4. Zwróć uwagę na język 
 5. Dostarczaj terminowe i szczegółowe informacje zwrotne

Przyjrzyjmy się każdemu ze swoich współpracowników

Silna relacja między kierownikiem a pracownikiem polega na stworzeniu wpierające i bezpiecznego środowiska pracy, w którym nowo zatrudniona osoba może czuć się swobodnie i łatwo skupić się na wykonywanym zadaniu. Podstawą tej relacji jest zaufanie, szacunek i wzajemne zobowiązanie. Aby to się udało, lider musi stworzyć wysokie oczekiwania w sprzyjającym rozwojowi środowisku, a pracownicy będą czuli się zmotywowani do spełnienia tych oczekiwań.

Wyznacz jasne i osiągalne cele

Lider powinien wyznaczać cele, które ambitne, dzięki czemu jego zespół będzie musiał się przyłożyć, aby odnieść sukces. 

Pozytywny język 

Niezależnie od tego, czy wierzysz, że ktoś jest zdolny, czy nie, poniżanie go nie pomoże. Mówienie rzeczy takich jak „Nie jestem pewien, czy dasz radę”  może zostać odebrane negatywnie. Takie zwroty podkreślają brak zaufania i niskie oczekiwania. Pamiętaj, że często kluczem do osiągania najlepszych wyników jest pozytywne myślenie!

Zapewnij szkolenia i możliwości rozwoju

Możliwości uczenia się są niezbędne na dzisiejszym rynku. Dlaczego szkolenia w miejscu pracy są tak ważne? Wyjaśniamy to w poprzednim artykule

Udzielaj feedbacku

Informacja zwrotna pomaga pracownikowi uświadomić sobie, jak daleko jest do celu od miejsca, w którym aktualnie się znajduje. Jak prawidłowo udzielać feedbacku? Oto 4 zasady, o których musisz pamiętać

Odwrotność efektu Pigmaliona, czyli efekt golema

Jeśli więc masz lidera, który ma niskie oczekiwania wobec członków swojego zespołu lub kandydatów, nastąpi odwrotność efektu Pigmaliona — efekt golema . Niskie oczekiwania kierownika powodują, że pracownicy spełniają te oczekiwania, co skutkuje złymi wynikami.

W Columbus Elite wierzymy w naszych współpracowników!

W naszej organizacji wierzymy, że każdy ma potencjał, by osiągnąć sukces. Dlatego wspieramy każdego od samego początku, oferując szkolenia wdrożeniowe dla handlowców oraz wsparcie całego zespołu. Dla nas nie ma znaczenia, gdzie pracowałeś wcześniej, jaką szkołę skończyłeś i jakie masz doświadczenie zawodowe. Liczy się tylko to, czy jesteś w stanie zaangażować się w realizację celów. O twoich zarobkach, decydują jedynie twoje wyniki! Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Prowadzimy rekrutacje na terenie całej Polski. Co to znaczy? To Ty decydujesz, gdzie chcesz pracować.  

Sprawdź, dlaczego warto z nami współpracować!