Przejdź do treści
Blog.

Rolnictwo ekologiczne a rosnąca świadomość konsumencka

Ekologia i działania na rzecz klimatu od lat jest światowym trendem. Co wspólnego ze zmianami środowiskowymi ma rolnictwo? Czym jest rolnictwo ekologiczne? Dlaczego konsumenci coraz częściej sięgają po produkty ekologiczne? 

Zrównoważony rozwój stał się dużym wyzwaniem w każdej branży, a rolnictwo nie jest wyjątkiem. Stosowanie powszechnych praktyk rolniczych, takich jak  nawozy syntetyczne, pestycydy itp. w celu maksymalizacji plonów, w dużym stopniu przyczyniły się do pogorszenia warunków środowiskowych, zaburzając równowagę składników odżywczych w glebie i zmniejszając w ten sposób jej żyzność.

Na czym polega rolnictwo ekologiczne?

Podstawowe zasady rolnictwa ekologicznego to zdrowie, ekologia, sprawiedliwość i troska oraz ogólny nacisk na bezpieczeństwo środowiska.

Rolnictwo ekologiczne jest naturalnym narzędziem ograniczania zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, prowadząc do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ekologiczni rolnicy powstrzymują się od stosowania chemikaliów przy produkcji zasobów, zamiast tego stosują płodozmian i bionawozy w celu dalszego wzbogacenia pola w azot i inne niezbędne składniki odżywcze upraw. Przyczyniają się tym samym do ochrony środowiska.

Rolnictwo ekologiczne definicja — prowadzenie i uprawa produkcji rolniczej w sposób łączący: najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt.

Produkty ekologiczne i ich rosnąca popularność

Ekologiczne rolnictwo jest szybko rozwijającym się sektorem, co jest bezpośrednim skutkiem większego zainteresowania konsumentów produktami ekologicznymi. Odwiedzając sklep spożywczy, możemy być pod wrażeniem wyboru ekologicznej żywności. To, co kiedyś było niszowym trendem, polegającym na oferowaniu artykułów eko tylko w sklepach ze zdrową żywnością stało się powszechnie dostępne. Więcej na temat zmian w wyborach konsumentów i ekologicznej żywności przeczytasz na naszym blogu

Wraz z rozwojem produktów ekologicznych ważne jest zrozumienie korzyści zdrowotnych, ale także środowiskowych płynących z ich pozyskiwania. Co wyróżnia uprawy ekologiczne? Jakie metody są stosowane przez rolników w przypadku zrównoważonego rolnictwa? 

Rolnictwo ekologiczne cechy 

Podstawową zasadą, aby żywność była ekologiczną, jest jej uprawianie bez chemikaliów, pestycydów i innych sztucznych składników.

Chociaż przepisy różnią się w zależności od kraju, a niektóre mają bardziej rygorystyczne wymagania to klucz to zdefiniowania ekologicznego rolnictwa. Porzucając konwencjonalne metody uprawy, rolnicy ekologiczni przedkładają jakość swoich produktów nad ilość. 

Zaniechując stosowania sztucznych substancji, poprawia się jakość gleby. Ponadto, poprzez stosowanie naturalnych metod, gospodarstwa ekologiczne wytwarzają bogatą glebę. Ma to kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi, ponieważ zdrowa gleba może wchłonąć więcej węgla, zmniejszając w ten sposób liczbę gazów cieplarnianych w naszej atmosferze. 

Rolnictwo ekologiczne jest lepsze dla środowiska, również dlatego, że wymaga mniej zasobów zasilanych paliwami kopalnymi. Do zbioru produktów ekologicznych stosuje się często pracę fizyczną lub bardziej ekologiczne technologie.

Rolnictwo ekologiczne wady i zalety

Ekologiczne rolnictwo to coś więcej niż tylko produkcja dobrej i zdrowej żywności. Jest również dobry dla jakości i żyzności gleby oraz adaptacji i łagodzenia zmian klimatycznych.

Jakie są zalety ekologicznego rolnictwa?

  1. Zmniejsza narażenia środowiska na pestycydy i chemikalia, które mogą powodować długotrwałe zanieczyszczenie gleby oraz wody. 
  2. Promuje dobry stan zdrowia i odporność gruntów rolnych. W tym celu używa kompostu jako nawozu organicznego, co zwiększa aktywność biologiczną w glebie. 
  3. Zwalcza erozję i degradację gleby. 
  4. Promuje różnorodność biologiczną. Rolnictwo ekologiczne zachęca do zdrowej różnorodności biologicznej, która może wpływać na odporność gruntów rolnych na  trudne warunki pogodowe, choroby czy szkodniki.

Rolnictwo ekologiczne wady

Chociaż ten rodzaj rolnictwa można bez wątpienia uznać za lepszy sposób gospodarowania i ochrony środowiska, ma też kilka wad. Głównym powodem jest to, że oferuje znacznie niższe plony, a co za tym idzie wymaga znacznie większej powierzchni pod ich uprawę. Aby żywność ekologiczna była dostępna dla społeczeństwa, potrzebne są ogromne połacie dodatkowych gruntów rolnych, co powoduje wylesianie. 

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

W Polsce przybywa gospodarstw ekologicznych, rośnie też udział gruntów przeznaczonych pod rolnictwo ekologiczne. Jak wynika  z najnowszych danych GUS w 2021 r. stanowiły już one 5 proc. całej powierzchni użytków rolnych. Liczba gospodarstw zbliżyła się do 20 tys., co oznacza wzrost o 7,6 proc. rok do roku.

Jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne w Polsce, przodują cztery województwa, w których znajduje się ponad połowa wszystkich gospodarstw ekologicznych w naszym kraju. Są to:

  • warmińsko-mazurskie,
  • podlaskie,
  • zachodniopomorskie,
  • mazowieckie. 

Energia odnawialna w rolnictwie

Sektor rolniczy charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na energię. Maksymalizacja efektywności energetycznej i odchodzenie od paliw kopalnych to ważne kroki, które gospodarstwa rolne mogą podjąć, aby zmniejszyć swój wpływ na klimat. Może to obejmować wytwarzanie energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych, takich jak panele słoneczne.

Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, rolnictwo również boryka się z problemem rosnącej zależności od źródeł energii, takich jak energia elektryczna czy gaz. Rozwiązania takie jak fotowoltaika, szybko zyskują na popularności w rolnictwie. Tereny niewykorzystywane rolniczo idealnie nadają się na farmę fotowolataiczną, a duże budynki z płaskimi dachami stwarzają idealne warunki do tradycyjnej instalacji PV. Dodatkową zachętą są liczne programy dofinansowań do OZE dla rolników.

Niedawno ruszył program „Energia dla Wsi”, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule

Odwiedź nasz profil na Facebooku!