Przejdź do treści
Blog.
smog

Smog – jak możemy z nim walczyć?

Zanieczyszczenie powietrza odbija się niekorzystnie nie tylko na środowisku ale przede wszystkim na naszym zdrowiu. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku zabijają one 6,5 mln ludzi na całym świecie. W Polsce, szacuje Europejska Agencja Środowiska, dotyczy to blisko 50 tys. osób rocznie.

Idea neutralnej klimatycznie gospodarki bez wątpienia jest dla nas priorytetem. Od dwóch lat budujemy organizację skupiającą mniejszych i większych przedsiębiorców działających przede wszystkim na rzecz ekotransformacji. W maju, jako jedna z kilku Spółek podpisaliśmy Kartę Zielonej transformacji. Tym sposobem zobowiązaliśmy się do jawnej strategii na rzecz ochrony środowiska oraz dążenia do zmniejszenia śladu węglowego.

Skąd się bierze smog?

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.  Nazwa smog pochodzi od angielskich słów smoke (dym) oraz fog (mgła). Powstaje on poprzez przedostawanie się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych takich jak tlenki węgla, azotu, siarki, metale ciężkie i drobniutkie pyły (tzw. pyły zawieszone). Kiepską jakość powietrza odczuwamy głównie jesienią i zimą. Jako kraj jeste­śmy na szczy­cie państw UE pod wzglę­dem stę­że­nia  benzo(a)pirenu oraz  stę­że­nia pyłu zawie­szonego.  Zawieszone zanieczyszczenia mogą utrzymywać się tygodniami, a problem dotyka nie tylko miast ale także małych możliwości. W mniejszych miejscowościach oraz na wsiach zazwyczaj domy ogrzewane są kotłami na paliwa stałe, takie jak węgiel. To właśnie one generują bardzo duże ilości zanieczyszczeń. 

Jak możesz przyczynić się do walki ze smogiem?

Po uwolnieniu do atmosfery, gazy cieplarniane pozostają w niej przez setki a nawet tysiące lat. Oznacza to, że nasze codzienne wybory, będą miały wpływ na kolejne pokolenia i przyszłość naszej planety.

Spaliny w dużym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Każdy z nas może przyczynić się do redukcji emisji spalin na przykład dzięki zmianie środka transportu. Możemy chociaż raz w tygodniu skorzystać z komunikacji miejskiej, a gdy pozwala na to pogoda przesiąść się na rower. Podziękuje nam za to nasze środowisko, zdrowie oraz portfel.

Pozytywnym zjawiskiem jest także rozwój elektromobilności w Polsce. Według danych PSPA pod koniec grudnia 2021 roku w Polsce było zarejestrowane łącznie 38 001 osobowych oraz 1657 użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Ich liczba zwiększyła się o 93% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. 

 

Wybierz zieloną energię!

W Polsce nadal znaczna większość energii pochodzi z elektrowni węglowych. Columbus Elite to lider branży OZE w Polsce. Każdego dnia nasi współpracownicy, partnerzy propagują odnawialne źródła energii. Doradcy Energetyczni Columbus Elite to nie tylko przedstawiciele handlowi – to Eksperci OZE! Dostarczamy ekoenergetyczne rozwiązania takie jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy magazyny energii to tysięcy Klientów na terenie całej Polski. Oprócz ekologicznego wymiaru, techonlogie są ekonomiczne – pozwalają uniezależnić się od zewnętrznych dostawców prądu. Fotowoltaika oraz inne eko-rozwiązania pozwalają nam na realne oszczędności i obniżenienie rachunków do minimum. 

Ponad 23 200 Klientów wybrało bezpieczeństwo i oszczędności od Columbus Elite! Branża OZE dynamicznie się rozwija nadając tempo ekotransformacji.

Postaw na OZE – skontaktuj się z nami! Nasi Doradcy Energetyczni  pomogą Ci wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twojego domu. 

Dołącz do nas na facebooku!