Przejdź do treści
Blog.

Kim jest prosument?

Prosument – kim jest?

Kim jest prosument? To osoba, która wytwarza energię z OZE na własne potrzeby, za pomocą mikroinstalacji.  Słowo “prosument” jest połączeniem dwóch pojęć: “producenta” i “konsumenta”, czyli osoby, która jest zaangażowana w proces tworzenia danego produktu i  jednocześnie jego konsumpcję.

Definicja OZE – prosument

Według ustawy OZE, prosument energii odnawialnej oznacza odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji. Warunkiem jest, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. 

Kto może być prosumentem?

Prosumentem mogą być m.in. gospodarstwa domowe, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, sadownicze czy hodowcy, spółdzielnie mieszkaniowe.

Dzięki nowelizacji ustawy prosumentami mogą być też przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Rozliczenia dla prosumenta

Prosumenci korzystają z bezgotówkowego rozliczenia energii czyli tzw. systemu opustów. Nadwyżki wyprodukowanej energii trafiają do sieci, a następnie można je odebrać w czasie gdy produkcja jest niższa. Rozliczenie odbywa się w zależności od mocy instalacji:

  • większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7; 
  • nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Zalety bycia prosumentem

Produkcja energii z odnawialnych źródeł to szereg korzyści:

  • oszczędności dzięki darmowej energii ze słońca,
  • możliwość korzystania z systemu opustów,
  • niezależność od rosnących cen prądu,
  • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko,
  • inwestycja na lata.