Przejdź do treści
Blog.

Jak Cykl Deminga może zmienić Twoje wyniki sprzedażowe 

W dynamicznej branży sprzedaży, gdzie rynek stale ewoluuje, kluczem do osiągnięcia sukcesu jest umiejętność adaptacji i ciągłego doskonalenia. Jednym z narzędzi, które może znacząco wspomóc rozwój zawodowy, jest Cykl Deminga, znany także jako PDCA (Plan-Do-Check-Act).

W tym artykule dowiesz się, dlaczego właśnie ta metoda może być kluczowym elementem w procesie samorozwoju handlowca, pomagając mu osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe.

Na czym polega cykl Deminga?

Cykl Deminga, znany również jako PDCA, to narzędzie zarządzania i metoda ciągłego doskonalenia procesów w organizacji. Opracowany przez W. Edwardsa Deminga, amerykańskiego statystyka, skupia się na etapach planowania, wdrażania, monitorowania i dostosowywania w celu osiągnięcia ciągłej poprawy efektywności i jakości działań. Jest szeroko stosowany w biznesie i przemyśle jako narzędzie do doskonalenia zarządzania, eliminowania błędów oraz adaptacji do zmian w otoczeniu. Cykl Deminga promuje filozofię ciągłego doskonalenia, elastyczności organizacyjnej i skupienia na potrzebach klienta.

Cykl Deminga zarządzanie jakością

Wprowadzenie cyklu PDCA, było szczególnie istotne w japońskim przemyśle w latach powojennych, szczególnie po II wojnie światowej. Wraz z powszechnym uznaniem metody, wiele japońskich firm zaczęło ją skutecznie stosować, co przyczyniło się do poprawy jakości produktów, efektywności procesów i konkurencyjności na rynku globalnym. 

Jedną z pierwszych firm, która zastosowała zasady Cyklu Deminga była Toyota. System produkcyjny Toyoty, znany jako Toyota Production System (TPS), opiera się na koncepcjach ciągłego doskonalenia i eliminacji marnotrawstwa, co wprowadziło rewolucyjne zmiany w branży motoryzacyjnej. Japoński gigant elektroniczny Sony również przyjął zasady Cyklu Deminga, co przyczyniło się do sukcesu firmy na rynku światowym. Skoncentrowanie się na jakości produktów i procesów produkcyjnych było kluczowe dla ugruntowania pozycji Sony jako lidera w dziedzinie elektroniki.

 

Cykl Deminga: Podstawa Ciągłego Doskonalenia

PDCA składa się z czterech kluczowych etapów:

 1. Planowanie (Plan): Określenie celów, identyfikacja problemów, opracowanie strategii oraz planów działania. 
 2. Działanie (Do): Wdrożenie opracowanych planów, czyli realizacja działań zgodnie z ustalonymi strategiami. 
 3. Sprawdzanie (Check): Analiza wyników i monitorowanie postępów, ocena, czy osiągnięte rezultaty są zgodne z oczekiwaniami. 
 4. Działanie Korygujące (Act): Wprowadzenie poprawek i dostosowań w oparciu o analizę wyników, aby zapewnić ciągłe doskonalenie procesów.    

 

Cykl Deminga zastosowanie w pracy handlowca pdca cykl

Praca handlowca, podobnie jak wiele innych obszarów biznesu, korzysta z zasad Cyklu Deminga, aby osiągnąć ciągłe doskonalenie i poprawę wyników. Handlowiec, będąc frontem firmy i bezpośrednio zaangażowanym w interakcje z klientami, ma kluczową rolę w zastosowaniu tej filozofii zarządzania. 

W fazie planowania, handlowiec definiuje cele sprzedażowe, analizuje rynek, i opracowuje strategie dotarcia do klientów. Ten etap obejmuje również opracowanie skutecznych planów działania, które są dostosowywane do zmiennych warunków rynkowych. 

W trakcie działania, handlowiec implementuje opracowane strategie, aktywnie uczestniczy w procesie sprzedaży, i zbiera istotne dane dotyczące efektywności swoich działań. To właśnie w tym etapie przejawia się umiejętność handlowca w praktyce oraz zdolność dostosowywania się do różnorodnych sytuacji. 

Następnie, w fazie sprawdzania, handlowiec analizuje zebrane dane, ocenia, czy osiągnięte wyniki są zgodne z założonymi celami, a także identyfikuje obszary, które wymagają poprawy. Analiza feedbacku od klientów i monitorowanie wskaźników sprzedażowych są kluczowe dla zrozumienia, co działa dobrze, a co można udoskonalić. 

Wreszcie, w działaniu korygującym, handlowiec wdraża poprawki, dostosowuje strategie do napotkanych wyzwań i podejmuje działania naprawcze. To stadium umożliwia adaptację do zmieniających się warunków rynkowych oraz dostosowanie podejścia sprzedażowego do bieżących potrzeb klientów.

Handlowcy, stosując zasady Cyklu Deminga, nie tylko dążą do osiągnięcia krótkoterminowych celów sprzedażowych, ale również pracują nad stałym doskonaleniem swoich umiejętności.

cykl deminga w pracy handlowca

Cykl Deminga przykład – Planowanie efektywnej komunikacji

Komunikacja jest kluczowym elementem sukcesu. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak mówić, by klient chciał Cię słuchać, koniecznie zajrzyj na naszego bloga

 • W etapie planowania zwróć uwagę na strategie komunikacyjne. Określ, jakie przekazy są najbardziej skuteczne w przyciąganiu uwagi klientów i budowaniu z nimi trwałych relacji.
 • Wykorzystaj komunikację perswazyjną i wprowadź w życie opracowane strategie. Doskonalenie umiejętności perswazji jest kluczowe dla handlowca. Skuteczne przekazywanie korzyści produktu klientowi i rozumienie jego potrzeb są podstawą udanych transakcji. 
 • W etapie sprawdzania, skup się na analizie feedbacku od klientów. Oceniaj nie tylko same wyniki sprzedażowe, ale również sposób, w jaki klienci reagują na Twoją komunikację. Istotne jest zrozumienie, czy przekazy są klarowne, czy też wymagają dostosowań.
 • W oparciu o analizę feedbacku, podejmuj działania korygujące w zakresie komunikacji. To może obejmować dodatkowe szkolenia z komunikacji interpersonalnej, czy też dostosowanie tonu do różnych typów klientów. Cykl Deminga przypomina, że rozwijanie umiejętności jest równie istotne, co doskonalenie strategii.

Podsumowanie 

Cykl Deminga to nie tylko narzędzie zarządzania jakością, ale także skuteczna metoda ciągłego doskonalenia w obszarze handlu. Handlowiec, korzystając z tej filozofii, może nie tylko osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe, ale także stale rozwijać swoje umiejętności i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Pamiętaj, że sukces to nie tylko kwestia jednorazowego działania, ale ciągłego dążenia do doskonałości.

Szukasz pracy jako handlowiec? Zapraszamy Cię do dołączenia do naszego zespołu! 

Jesteśmy największą organizacją sprzedażową w Polsce, specjalizującą się w dystrybucji produktów z branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Dlaczego warto do nas dołączyć?  

 • Możliwości Rozwoju: Umożliwiamy Ci rozwijanie umiejętności w jednej z najbardziej dynamicznych branż dzisiejszego rynku. Dajemy Ci dostęp do szkoleń, mentoringu i ścieżek kariery, abyś mógł osiągnąć swój pełny potencjał.
 • Konkurencyjne Zarobki: Doceniamy Twoją pracę, dlatego oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, systemy premiowe i dodatkowe benefity. Twój sukces jest dla nas istotny, dlatego zależy nam na uczciwym i atrakcyjnym wynagradzaniu Twojej pracy.
 • Ekscytujące Wyzwania: Jako liderzy branży OZE, zapewniamy Ci możliwość pracy przy innowacyjnych projektach i produktach, które mają realny wpływ na przyszłość środowiska. Czekają na Ciebie inspirujące wyzwania, które pozwolą Ci rozwijać się zawodowo.
 • Atmosfera Współpracy: Jesteśmy zespołem, który ceni współpracę i wzajemne wsparcie. 

Jeśli jesteś gotowy na nowe wyzwania, rozwój i satysfakcję z pracy, czekamy na Ciebie! Dołącz do Columbus Elite, bądź częścią zmiany – wspólnie twórzmy przyszłość zrównoważonej energii!

Jesteśmy na Facebook’u! 🙂