Przejdź do treści
Blog.
ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna 2024

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna 2024 stanowi formę wsparcia finansowego, umożliwiającą zwrot części wydatków poniesionych na materiały i usługi związane z termomodernizacją domu. Dzięki niej inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej staje się bardziej dostępne dla właścicieli nieruchomości, zachęcając ich do podejmowania działań proekologicznych.

Czym jest termomodernizacja?

Termomodernizacja to kompleksowe działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, w tym przede wszystkim ocieplenie domów jednorodzinnych oraz modernizację instalacji grzewczych i wentylacyjnych. 

ulga termomodernizacyjna 2024

Na co przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom, które wykonały prace termomodernizacyjne swojej nieruchomości, takie jak ocieplenie budynku czy wymiana stolarki okiennej. Dzięki uldze można uzyskać dofinansowanie pokrywające część poniesionych kosztów związanych z poprawą efektywności energetycznej domu. Stanowi to zachętę do podejmowania działań proekologicznych.

Przykładowe prace termomodernizacyjne podlegające odliczeniu:

  • instalacja paneli fotowoltaicznych
  • wymiana źródła ciepła na korzystające z odnawialnych źródeł energii
  • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • prace przygotowawcze, np. audyt energetyczny
  • zakup urządzeń oraz materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac termomodernizacyjnych

Gdy już wiesz, na co przysługuje ulga termomodernizacyjna, planowanie prac remontowych będzie zdecydowanie łatwiejsze!

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne posiadające nieruchomość mieszkalną jednorodzinną (budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej). Ulga nie jest przeznaczona dla osób zamieszkujących budynki wielorodzinne, takie jak bloki czy kamienice.

Jaką kwotę można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Wiele osób zastanawia się, do jakiej kwoty jest ulga termomodernizacyjna. Nic dziwnego, przecież stanowi ona solidne wsparcie dla osób decydujących się na poprawę efektywności energetycznej swojego mieszkania. Dzięki niej możliwe jest odliczenie określonej kwoty od podatku, co motywuje do inwestowania w modernizację budynków i ograniczania emisji dwutlenku węgla.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć aż 53 000 zł kosztów kwalifikowanych poniesionych na remont związany z termomodernizacją. 

Dlatego warto zainteresować się ulgą termomodernizacyjną jako sposobem nie tylko na obniżenie podatku, ale także na poprawę komfortu życia w zmodernizowanym i bardziej energooszczędnym budynku. Inwestycja w efektywność energetyczną to krok w stronę ekologicznego i oszczędnego gospodarowania energią.

ulga termomodernizacyjna 2024

Jak uzyskać ulgę termomodernizacyjną?

Aby uzyskać ulgę termomodernizacyjną, należy spełnić określone warunki i złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym. Po przeprowadzeniu remontu związanego z termomodernizacją można skorzystać z ulgi podatkowej poprzez rozliczenie jej w deklaracji PIT za dany rok podatkowy. Pamiętaj o zachowaniu wszystkich niezbędnych faktur i dokumentów potwierdzających poniesione koszty remontu. Dzięki temu możliwe będzie skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej i obniżenie podatku dochodowego o kwotę odpowiadającą udziałowi w kosztach kwalifikowanych remontu.

Małżonkowie a ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna 2024 jest korzystnym narzędziem zachęcającym do inwestowania w poprawę efektywności energetycznej budynków. Jest szczególnie korzystna dla małżeństw, ponieważ zarówno mąż, jak i żona mogą uzyskać dotację w wysokości 53 000 zł. Inwestycja nie tylko obniży podatek, lecz także zapewni wygodę i oszczędność energetyczną. Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić warunki i dostarczyć odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego.

O Programie Mój Prąd przeczytasz w linku. 

Planujesz zainstalować panele fotowoltaiczne? Nasi Doradcy Handlowi profesjonalnie przeprowadzą Cię przez wszystkie etapy współpracy, począwszy od biurokracji, skończywszy na montażu instalacji.