Przejdź do treści
Blog.
rola managera w organizacji

Rola managera w organizacji wg. teorii Mintzberga

W dynamicznym świecie biznesu manager odgrywa niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu każdej firmy. Według teorii Henry’ego Mintzberga, uznawanego za jednego z czołowych ekspertów w zakresie zarządzania, rola managera w organizacji ma ogromny wpływ na sukces całego zespołu. Zapraszamy do lektury!

Kim jest manager?

Manager to kluczowa figura w strukturze organizacyjnej, odpowiedzialna za koordynację działań, motywowanie zespołu oraz osiąganie wyznaczonych celów. Zgodnie z teorią Mintzberga, manager pełni szereg ról, takich jak lider, negocjator, monitor lub przedstawiciel organizacji na zewnątrz. Ich wszechstronność i umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków biznesowych stanowią podstawę sukcesu zarówno dla nich samych, jak i dla całej firmy.

Jakie umiejętności ma manager?

Manager to osoba posiadająca szeroki zakres umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem oraz realizacji celów organizacji. Jedną z podstawowych umiejętności w pracy z zespołem jest efektywna komunikacja zarówno z teamem, jak i z innymi działami w firmie. Dzięki temu budowanie pozytywnych relacji staje się bardziej realne. Co więcej, manager powinien wiedzieć, jak zmotywować, inspirować i kierować zespołem w sposób sprawny i skuteczny, aby zapewnić efektywną realizację strategii firmy. Ponadto manager jako osoba decyzyjna, powinna bez problemu podejmować działania w sytuacjach nagłych. To ważne, zwłaszcza w dynamicznie zmieniających się branżach. Analiza i obiektywizm są nierozerwalną częścią pracy managera.

Krok po kroku aż do managera

Wiele organizacji ma ustaloną strukturę, w której awanse to naturalna kolej rzeczy. Zmiana stanowiska na wyższe jest docenieniem dotychczasowych starań i motywacją do dalszej aktywności. Często rozpoczynamy pracę bez doświadczenia, zyskując je z każdym kolejnym przepracowanym miesiącem. Zgodnie z przysłowiem: trening czyni mistrza, każdy ma szanse na wysokie stanowisko. Wystarczy tylko zaangażować się w swoją pracę, podpatrywać jak funkcjonuje kadra zarządzająca i wyciągać wnioski.

Ciekawym zabiegiem, zbliżającym do awansu jest wizualizacja siebie w roli managera. Takie działanie pomoże przygotować się do nowej roli, a wszelkie zadania związane z piastowaniem nowego stanowiska będą łatwiejsze do wykonania. Rola managera w zespole ściśle wiąże się z wykonywaniem różnorodnych obowiązków (od zadań administracyjnych, przez rekrutacyjne aż po przyznawanie awansów i wiele więcej). Do zarządzania najbardziej sprawdzają się osoby, które są skoncentrowane na celu firmy oraz posiadają umiejętności związane z np. obsługą Klientów. Jest to cenne doświadczenie, pozwalające na dalszy rozwój jako manager w organizacji.

rola managera w organizacji

Rola managera w organizacji wg. Mintzberga

Zastanawiasz się co robi manager? Manager pełni kluczową funkcję w organizacji, odpowiadając za efektywne zarządzanie zespołem oraz osiąganie strategicznych celów firmy. Według Henry’ego Mintzberga, znakomitego teoretyka zarządzania, rola managera składa się z kilku ważnych zadań. Pierwszym z nich jest funkcja interpersonalna, obejmująca budowanie relacji z pracownikami i motywowanie ich do działania. Kolejną istotną funkcją jest zarządzanie informacją, analizowanie i przekazywanie istotnych danych ułatwiających podejmowanie decyzji. Ponadto manager według koncepcji Mintzberga pełni rolę nadzorczą, monitorując postępy w realizacji celów oraz wprowadzając ewentualne korekty w działaniach zespołu. Ważnym aspektem pracy managera jest również funkcja decyzyjna, czyli podejmowanie trafnych decyzji biznesowych na podstawie dostępnych informacji.

W perspektywie awansu na stanowisko managera warto rozwijać umiejętności przydatne przy wykonywaniu tych właśnie funkcji. Posiadanie zdolności interpersonalnych, takich jak umiejętność efektywnego zarządzania czasem (swoim i swojego zespołu) oraz zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji są niezbędne dla sukcesu jako manager.

Zapoznanie się z różnymi aspektami roli managera wg. Mintzberga może być bardzo pomocne dla osób dążących do rozwoju kariery zawodowej w obszarze zarządzania. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych zadań, które na co dzień wykonuje Twój przełożony. Może kiedyś, te zadania będą Twoje? 

10 ról managera wg Teorii Mintzberga

1. Przedstawiciel. Manager pełni funkcję reprezentacyjną firmy zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz, budując relacje z interesariuszami oraz reprezentując organizację na różnych płaszczyznach.

2. Lider. Jako lider, manager motywuje zespół do osiągania wspólnych celów poprzez inspirację, wsparcie i wytyczanie klarownej ścieżki rozwoju.

3. Rozjemca konfliktów. Zarządzanie konfliktami jest kluczowym elementem pracy managera, który musi potrafić skutecznie rozwiązywać spory między członkami zespołu.

4. Kontroluje postęp pracy. Manager kontroluje przebieg procesów oraz monitoruje postępy w realizacji celów organizacyjnych, zapewniając efektywne działanie firmy.

5. Decydent. Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych to często kluczowe zadanie managera, które ma bezpośredni wpływ na pracę całej organizacji.

6. Przedsiębiorca. Przejmowanie inicjatywy i kreatywne podejście do problemów sprawiają, że manager może być traktowany jak przedsiębiorca we własnej firmie.

7. Dystrybutor informacji. Efektywna komunikacja to klucz do sukcesu – manager powinien umieć przekazywać informacje klarownie i skutecznie pomiędzy różnymi szczeblami organizacji. O skutecznej komunikacji w organizacji przeczytasz tutaj.

8. Negocjator. Jednym z zadań należących do managera są negocjacje (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych). 

9. Trener. Rozwój kompetencji pracowników leży również w gestii managera – rola trenera polega na wspieraniu rozwoju zawodowego członków zespołu.

10. Opiekun. Troska o ludzi stanowi ważny aspekt pracy każdego managera – dbanie o dobre relacje między pracownikami sprzyja efektywnej współpracy oraz atmosferze motywacyjnej w firmie.

rola managera w organizacji

Czy każdy może zostać managerem?

Tak, każdy może zostać managerem pod warunkiem posiadania pewnych umiejętności i cech charakteru. Zarządzanie wymaga zdolności do kontroli postępu pracy, podejmowania decyzji, inicjatywy przedsiębiorczej, efektywnej komunikacji, negocjacji, treningu pracowników oraz troski o ludzi. Jeśli jesteś gotowy rozwijać te umiejętności, to szansa na zostanie managerem jest otwarta dla Ciebie.

Aspirując na stanowisko managera, trzeba brać pod uwagę, że dobry manager to taki, który jest otwarty na ludzi. Chce z nimi prowadzić otwarty dialog oraz potrafi połączyć potrzeby pracowników z potrzebami przedsiębiorstwa. Na przestrzeni lat powstało wiele stylów zarządzania zespołem. Warto się z nimi zapoznać i wybrać taki, który najbardziej pasuje do Twojego stylu bycia. 

Odwiedź nas na Facebook’u