Przejdź do treści
Blog.
który styl zarządzania pasuje do mnie

Który styl zarządzania zespołem pasuje do mnie?

Gdy pracujesz efektywnie, a firma czerpie z Twojej pracy korzyści, awans jest bliski. Czyżby na horyzoncie wyłaniało się stanowisko kierownicze? Nowa rola będzie wiązała się z podejmowaniem decyzji i organizowaniem pracy całego teamu. Czy już wiesz, który styl styl zarządzania zespołem jest Ci najbliższy? Przeczytaj i zainspiruj się!

Czym jest styl zarządzania zespołem?

Jeśli zakres Twoich obowiązków został zwiększony i w związku z tym powierzone Ci zostało stworzenie i zarządzanie zespołem, czas zapoznać się z nowymi zadaniami. Co może do nich należeć? Istnieje kilka koncepcji mówiących o kompetencjach kierowniczych. Zapoznaj się z nimi:

Koncepcja H. Foyol’a

Foyol jest założycielem szkoły zarządzania i opracował jedną z najważniejszych teorii dotyczących kompetencji kierowniczych. Zgodnie z nią, zadania osób decyzyjnych można podzielić na pięć głównych obszarów:

  1. Przewidywanie
  2. Organizowanie
  3. Rozkazywanie
  4. Koordynowanie
  5.  Kontrolowanie

W praktyce, osoby decyzyjne są odpowiedzialne za podejmowanie kluczowych decyzji strategicznych dla funkcjonowania firmy oraz za skuteczne zarządzanie jej zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Ich zadaniem jest również dbanie o rozwój organizacji, adaptację do zmieniających się warunków rynkowych oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu osiągnięcia sukcesu i trwałego rozwoju firmy. 

Koncepcja Ch. Bernard’a

Bernard, francuski socjolog i ekonomista, również wskazuje na kilka kluczowych zadań osób decyzyjnych. Są to:

1. Utrzymanie komunikacji organizacyjnej
2. Egzekwowanie podstawowych usług ze strony jednostek
3. Formułowanie celów

Ważne jest, aby osoby decyzyjne posiadały umiejętności zarówno strategiczne, jak i operacyjne, a także potrafiły efektywnie komunikować się oraz podejmować odpowiednie decyzje w zmiennym środowisku biznesowym. Ich zadaniem jest nie tylko podejmowanie kluczowych decyzji, ale również budowanie efektywnych relacji z pracownikami i partnerami biznesowymi oraz dbanie o rozwój organizacji.

Koncepcja R. Griffin

Griffin jest znanym amerykańskim ekonomistą i autorem książek o zarządzaniu. Dodaje jeszcze kilka innych zadań osób decyzyjnych:

  1. Planowanie
  2. Organizowanie
  3. Przewodzenie
  4. Kontrolowanie

Warto również podkreślić, że zadania osób decyzyjnych mogą się różnić w zależności od branży, wielkości firmy oraz konkretnych warunków biznesowych. To, co jest kluczowe dla jednego przedsiębiorstwa, może być mniej istotne dla innego. Jednak niezależnie od tych różnic, celem osób decyzyjnych zawsze powinno być podejmowanie trafnych decyzji, które przyczyniają się do wzrostu wartości firmy i jej trwałego rozwoju. 

styl zarządzania

Czujesz, że któraś koncepcja jest Ci szczególnie bliska, zachęcamy do dalszego samodzielnego pogłębienia wiedzy. Warto zaznaczyć, że nic tak nie frustruje i stresuje pracowników jak stała kontrola i rozkazywanie przełożonego. Jak osiągać cele i przekazywać polecenia, by pracownicy byli chętni do współpracy i aktywnie angażowali się w życie firmy? Na początek warto poznać różne style zarządzania, by wybrać styl najbliższy Twojej osobowości.

Autorytarny styl zarządzania

Ten styl zarządzania charakteryzuje się silną kontrolą i decyzyjnością ze strony przełożonego. W tym stylu szef podejmuje wszystkie kluczowe decyzje samodzielnie, nie angażując pracowników w ten proces. Komunikacja jest jednostronna, a rozkazy są wydawane bez możliwości dyskusji czy negocjacji.

Autorytarny styl zarządzania może być skuteczny w sytuacjach, gdzie konieczne jest szybkie podejmowanie decyzji lub gdy pracownicy potrzebują jasnych wytycznych i nadzoru. Niestety taki sposób zarządzania może prowadzić do braku zaangażowania pracowników oraz ograniczać ich kreatywność i innowacyjność.

Warto pamiętać o tym, że każdy zespół i sytuacja wymaga innego podejścia. Dlatego warto być elastycznym i dostosować swój styl do potrzeb pracowników oraz celów organizacji.

Ten styl jest niezastąpiony w sytuacjach kryzysowych. Podejmowanie nagłych i trudnych decyzji jest w tym wypadku łatwiejsze, ponieważ zazwyczaj nie ma w nim rozwiniętych relacji koleżeńskich pomiędzy przełożonymi a pracownikami.

który styl zarządzania pasuje do mnie

Demokratyczny styl zarządzania

W tym przypadku, decyzje podejmowane są w drodze konsultacji i współpracy z pracownikami. Jest to styl oparty na zaufaniu i szacunku do każdego członka zespołu.

Demokratyczny styl zarządzania daje pracownikom większą autonomię i umożliwia im uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji. Pracownicy mają możliwość wyrażania swoich opinii, a ich pomysły są brane pod uwagę przy podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących przedsiębiorstwa. Jednym z największych atutów demokratycznego stylu zarządzania jest to, że angażuje on wszystkich członków zespołu. Dzięki temu każdy pracownik może poczuć się ważną częścią organizacji oraz mieć wpływ na rozwój firmy.

Wyniki badań naukowych potwierdzają również korzyści płynące z demokratycznego stylu zarządzania. Przedsiębiorstwa stosujące ten sposób zarządzania osiągają lepsze wyniki finansowe oraz wykazują większe zaangażowanie pracowników w realizację celów organizacyjnych.

Demokratyczny styl zarządzania ma także pozytywny wpływ na atmosferę pracy. Tworzy on otwartą i przyjazną kulturę organizacyjną, gdzie wszyscy czują się komfortowo i docenieni. Taka atmosfera sprzyja efektywnej komunikacji, zwiększa motywację pracowników oraz wpływa pozytywnie na ich satysfakcję z pracy.

Podsumowując, demokratyczny styl zarządzania to sposób prowadzenia organizacji oparty na współpracy, zaufaniu i szacunku do pracowników. Stawia on na angażowanie wszystkich członków zespołu w procesy decyzyjne i daje im większą autonomię. Dzięki temu, przedsiębiorstwa stosujące ten styl zarządzania osiągają lepsze wyniki finansowe oraz tworzą przyjazną atmosferę pracy.

W głównej mierze styl ten opiera się na pracy zespołowej. Wszelkie decyzje są podejmowane wspólne i każdy ma możliwość wypowiedzenia własnego zdania. Efektem tego stylu kierowania jest wyższa jakość pracy, a atmosfera w firmie jest przyjazna. 

Tu przeczytasz o wpływie doceniania pracy pracowników w organizacji.

Liberalny styl zarządzania

Cechy tego stylu zarządzania mogą zadziwiać i trudno ich szukać w wyżej wymienianych koncepcjach zarządzania. Ten styl kierowania opiera się na idei autonomii pracowników i dawaniu im swobody w podejmowaniu decyzji.

Główną cechą liberalnego stylu zarządzania jest delegowanie odpowiedzialności na pracowników. Managerzy, którzy stosują ten styl, uznają, że pracownicy są kompetentni i mają zdolność samodzielnego podejmowania decyzji. W rezultacie, pracownicy czują większe zaangażowanie w swoją pracę i mają podwyższony poziom motywacji do osiągania celów organizacji. Liberalny styl zarządzania także promuje otwartość i elastyczność w miejscu pracy. Pracownicy mają możliwość wyrażania swoich pomysłów i opinii, co prowadzi do lepszej innowacyjności oraz efektywności działań firmy.

Kolejną ważną cechą tego stylu jest równość traktowania wszystkich członków zespołu. Managerowie starają się zapewnić równy dostęp do informacji oraz rozwiązywać konflikty w sposób sprawiedliwy dla wszystkich stron. Warto również wspomnieć o tym, że liberalny styl zarządzania może przynieść korzyści finansowe dla organizacji. Dając pracownikom większe uczestnictwo w procesach decyzyjnych oraz elastyczność w wykonywaniu obowiązków, można zwiększyć ich produktywność i efektywność.

Podsumowując, liberalny styl zarządzania jest oparty na autonomii pracowników, otwartości oraz równości. Stosowanie tego stylu może przynieść wiele korzyści dla organizacji, takich jak większe zaangażowanie pracowników i lepsze wyniki finansowe.

Który styl pomoże w osiąganiu celów?

Wykorzystanie liberalnego stylu zarządzania może pomóc w osiąganiu celów organizacji. Pracownicy, którzy mają większą autonomię i uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji, często czują większe zaangażowanie i motywację do osiągnięcia celów.

Na zakończenie warto wspomnieć, że korzystanie tylko z jednego stylu zarządzania na dłuższą metę nie będzie efektywne. Do zarządzania zespołem i firmą potrzebna jest duża dozy elastyczności i umiejętność dostosowania się do sytuacji. Na każde wyzwanie może być kilka przykładów rozwiązania. To który wybierzesz, przyniesie konkretne konsekwencje. Najważniejsze, aby być skutecznym i profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki.

W wolnej chwili możesz zajrzeć na nasze social media 🙂