Przejdź do treści
Blog.

Ulga termomodernizacyjna 2022 – jak z niej skorzystać?

Osoby, które w 2022 roku poniosły lub poniosą wydatki związane z termomodernizacją swojego budynku mają możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Na czym polega ulga termomodernizacyjna? Jakie warunki należy spełnić by móc ją odliczyć od podatku PIT? Jakie koszta można wliczyć w przedsięwzięcie termomodernizacyjne? 

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w 2019 roku. Możliwość rozliczenia w zeznaniach PIT ulgi termomodernizacyjnej z pewnością sprawia, że koszt inwestycji szybciej się zwraca. Ulga termomodernizacyjna czy będzie w 2022 roku możliwa? Kto z niej skorzysta? Wyjaśniamy!

Ulga termomodernizacyjna – warunki 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Aby móc z niej skorzystać trzeba przede wszystkim być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dla wyjaśnienia, odliczenie możliwe kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjne jest możliwe tylko dla budynków już istniejących i oddanych do użytku.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy opłacają:

 • podatek według skali podatkowej,
 • podatek według 19% stawki podatku,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Na czym polega termomodernizacja budynku?

Co oznacza termomodernizacja? To przedsięwzięcie, które przede wszystkim ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku. Dzięki temu, koszty związane z ogrzewaniem czy chłodzeniem budynku w lecie są istotnie niższe. 

Termomodernizacja dotyczy działań polegających na modernizacji:

 • źródeł ciepła,
 • systemów HVAC,
 • instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
 • modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego.

Oraz:

 • wymianie okien i drzwi na bardziej energooszczędne,
 • ociepleniu ścian, dachów, stropów i podłóg,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. instalacja fotowoltaiczna) na potrzeby własne budynków.

 

Jakie koszty można odliczyć za pomocą ulgi termomodernizacyjnej?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych są to przede wszystkim:

Materiały budowlane i urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; 
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; 
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej; 
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100); 
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 
 • materiały budowlane wchodzące w skład: instalacji ogrzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz systemu ogrzewania elektrycznego
 • pompa ciepła wraz z osprzętem; 
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem; 
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem; 
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne; 
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi: 

 • wykonanie: audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; analizy termograficznej budynku; dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej; 
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; 
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych oraz elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, instalacji fotowoltaicznej
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin; 
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji; 
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe. 

 

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna? 

Kwota odliczenia kosztów nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Podatnik musi bez wątpienia posiadać udokumentowane fakturami VAT wydatki jakie poniósł w związku z termomodernizacją. Data sprzedaży określona na fakturze jest uważana za datę poniesienia kosztów.

Warto zaznaczyć, że kwota ulgi termomodernizacyjnej przypisana jest do podatnika, a nie danej nieruchomości.  Co to oznacza? Reasumując, jeśli dom ma kilku właścicieli, każdy z nich może otrzymać ulgę na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w kwocie do 53 000 zł. Jeżeli właścicieli jest dwoje np. małżeństwo, łączna kwota ulgi wyniesie maksymalnie 106 000 zł. Dla wyjaśnienia, w przypadku gdy jest się właścicielem kilku nieruchomości i w każdej z nich dokona się termomodernizacji, łączna ulga wyniesie do 53 000 zł. W związku z tym nie otrzymamy ulgi za każdy budynek mieszkalny w którym ponieśliśmy koszty na termomodernizację. 

 

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć od dochodu?

Odliczenia kosztów związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, podatnik może dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł wydatki wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. W sytuacji gdy kwota odliczenia nie miałaby pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach, jednak istotnie nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku dochodowego w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Przede wszystkim z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dopiero budują dom jednorodzinny. Odliczenie kosztów jest możliwe tylko w przypadku budynków wybudowanych – takich, których budowa została formalnie zakończona.

Ulga termomodernizacyjna w 2022 roku

Ulga termomodernizacyjna tak jak inne rządowe programy dofinansowań (Mój Prąd 4.0, Czyste Powietrze) mają przede wszystkim zachęcić Polaków do korzystania z ekologicznych rozwiązań energetycznych. Dzięki licznym dofinansowaniom możemy znacznie obliczyć koszty. Chociaż wydaje się, że fotowoltaika stała się powszechną alternatywą dla stale rosnących cen energii wciąż wiele osób zastanawia się nad opłacalnością tej inwestycji. Chcesz poznać opinie o fotowoltaice? Przeczytaj nasz artykuł.

OZE to już nie tylko instalacje fotowoltaiczne. Coraz większą popularnością cieszą się pompy ciepła i magazyny energii. Ostatnie miesiące pokazały nam jak ważne jest uniezależnienie się od paliw stałych i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju. Ulga termomodernizacyjna dotyczy przede wszystkim prac i usług związanym z ociepleniem budynku. Korzyści związane z przedsięwzięciem są znacznie większe. Wymiana nieekologicznych kotłów na paliwa stałe pozwala nam na ocieplenie budynku i zmniejszenie utraty energii. 

Szukasz ofert na fotowoltaikę? Nasi przedstawiciele handlowi działają na terenie całej Polski. Odpowiemy na Twoje wątpliwości i przedstawimy najlepsze rozwiązania dla Twojego domu. Darmowa energia? To możliwe! Wybierz zieloną energię dla swojego domu – ciesz się niezależnością i bezpieczeństwem na lata.

Zapraszamy na profil Columbus Elite na Facebooku!