Przejdź do treści
Blog.
transport

Transport a ekologia— na drodze do zielonej transformacji

Podpisanie karty zielonej transformacji jest dla nas ważnym wyzwaniem. Chcemy zmieniać swoje nawyki na lepsze – służąc poprawie stanu naszego środowiska. 

Chcemy też uczyć innych, jak mogą każdego dnia pomagać nam w #ekostransformacji. Pod koniec maja 2021 we Wrocławiu Columbus Elite podpisało strategię realizacji Karty Zielonej Transformacji. To oficjalne potwierdzenie zaangażowania naszej spółki w działania na rzecz ochrony środowiska. 

Ekotransformacja, a transport

Nie ulega wątpliwości, że rozwój transportu wpływa na poprawę dostępności regionów i rynków pracy. Usprawnienie sposobów przemieszczania się poprzez rozbudowywanie infrastruktury i adaptacji miast skraca czas podróży i przekłada się na korzyści ekonomiczne. Transport, zaangażowany jest we wszystkie role funkcjonowania gospodarki.

Jednak rozwój transportu drogowego ma również negatywne skutki. Trwałe zniekształcenia krajobrazu oraz dewastacja roślinności, początkowo stanowiąca problem lokalny, stała się problemem globalnym. Zanieczyszczenia z silników spalinowych trafiają do atmosfery, gleby i wody. Wzrastające stężenie CO2 i innych szkodliwych pierwiastków wpływa na globalne zmiany klimatu. Bezpośrednim zagrożeniem jest efekt cieplarniany, który prowadzi do wzrostu temperatury na świecie. Czy więc ekologiczny transport jest w ogóle możliwy?

Jak transport zmieniał się na przestrzeni lat?

W przeciągu lat człowiek zwiększył średnią prędkość podróży dziesięciokrotnie, nie zważając na konsekwencje użytkowania paliw kopalnych. Dopiero początek XXI stał się momentem, w którym rządy Państw zainteresowały się polityką klimatyczną.

Transport podlega ciągłym zmianom ze względu na rozwój gospodarczy. Kiedyś przeważały ekonomiczne aspekty – najszybsze i najtańsze przemieszczanie się z jednego punktu do drugiego. Dziś się to zmienia.

Nieustannie próbujemy poszukiwać narzędzi służących do zmniejszenia negatywnych wpływów transportu na środowisko i nasze zdrowie. Wprowadzenie kompromisu pomiędzy ekologią a czynnikami gospodarczymi i społecznymi to jednak wielkie wyzwanie.

Polityka transportowa dąży do tego, by obecny poziom emisji CO2 spadł o 60% w porównaniu z rokiem 1990. Projekt Stref Czystego Powietrza miał na celu stawianie wymagań pojazdom i ograniczanie ruchu aut, które emitują najwięcej zanieczyszczeń. Okazał się zbyt rygorystyczny i nie został wprowadzony.

Samochody elektryczne to rewolucja

Silniki spalinowe są obecnie tak dopracowane, że niemal niemożliwe staje się ich ulepszenie. Coraz bardziej popularne stają się zero-emisyjne samochody elektryczne. Ich sprzedaż wzrosła o 51% w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. Do ich rosnącej popularności z pewnością przyczynia się wciąż wzrastająca cena paliwa. Ekonomicznym rozwiązaniem staje się więc wybieranie pojazdów zasilanych energią elektryczną — która może pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Ekologiczny transport, czyli co może zrobić każdy z nas?

Ekologiczne samochody elektryczne to nie jedyne rozwiązanie, które może przybliżyć nas do polepszenia stanu środowiska naturalnego. Walcząc z zanieczyszczeniami, musimy działać wielokierunkowo. Przede wszystkim powinniśmy rozbudowywać świadomość proekologiczną. Wystarczy, że każdy zainteresuje się własnym sposobem na ochronę środowiska.

Dzięki naszym działaniom możemy każdego dnia ograniczać negatywny wpływ na stan ziemskiej biosfery.

1. Planowanie podróży i zabieranie ze sobą innych

Codziennie dojeżdżając do naszych miejsc pracy, możemy zabrać po drodze naszego kolegę. Dzięki temu podzielimy koszty transportu oraz produkowanych spalin na dwoje. Podziękuje nam za to nasza planeta, a także portfel.

2. Korzystanie z transportu publicznego

Chociaż raz w tygodniu zostawmy samochód na parkingu i skorzystajmy z komunikacji!

3. Krótka trasa? Wsiądźmy na rower!

Zamieńmy cztery koła na dwa kółka. Unikniemy stania w korkach i zrobimy przysługę samym sobie – przecież ruch to zdrowie.

Jesteśmy niechętni do zmian, które zmniejszają nasz obecny komfort życia. Jednak czy naprawdę chcemy kontynuować zatruwanie własnego otoczenia i zmieniać je w miejsce nam nieprzyjazne? Od lat jakość powietrza w Polsce pozostawia wiele do życzenia. W wielu miejscowościach dopuszczalny poziom stężenia szkodliwych substancji w powietrzu jest przekroczony wielokrotnie.

Troska o planetę to misja Columbus Elite

Naszą misją zawsze była troska o planetę. Dzięki dostarczaniu odnawialnych źródeł energii na rynku fotowoltaiki realnie wpływamy na poprawę stanu środowiska. 

Zmiany dotyczące klimatu są poważne i należy natychmiast podjąć działania — chcemy zaangażować w to każdego! Jako liderzy rynku OZE w Polsce czujemy się zobowiązani do wskazywania odpowiedniej drogi do #ekotransformacji. Dołącz do nas i przekonaj się, jak wygląda praca OZE.