Przejdź do treści
Blog.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Z roku na rok wzrasta świadomość społeczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza, dzięki temu temat smogu pojawia się coraz częściej w mediach i staje się coraz popularniejszy. Smog i zanieczyszczenia powietrza to ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Niestety Polska i wiele dużych polskich miast górują w rankingach najbardziej zanieczyszczonych miejsc Europy i świata. Czym są szkodliwe pyły zawieszone w powietrzu i jak z nimi walczyć? 

 

Zanieczyszczenia powietrza w Polsce – źródła

Największym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest ogrzewanie gospodarstw domowych paliwem stałym, spalanie śmieci czy niskiej jakości paliwa stałego. Przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń szkodliwych substancji najczęściej pojawiają się w okresie grzewczym. Szkodliwe substancje w szczególności pochodzą z domowych pieców. Kolejny w kolejce jest transport spalinowy. Po drogach porusza się ogromna ilość, starych samochodów, które nie spełniają norm emisyjnych. Najbardziej obciążające dla powietrza i środowiska są samochody z silnikami diesla. Polska energetyka, opierająca się w głównej mierze na węglu również jest bardzo obciążająca. Według raportu KOBiZE emisje dwutlenku węgla z polskich elektrowni węglowych wciąż rosną. Inne, poważne dla środowiska zagrożenia to przemysł hutniczy, koksownie czy rolnictwo. 

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – rankingi 

Zgodnie z raportem WHO z 2018 roku, aż 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy zlokalizowanych jest w Polsce. W innych zestawieniach dotyczących zanieczyszczeń powietrza na świecie tuż obok miast azjatyckich pojawiają się Wrocław, Kraków, Warszawa i Poznań. 

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – rodzaje

Co zanieczyszcza powietrze? Wszystkie stałe, ciekłe lub gazowe substancje, których w powietrzu jest więcej niż przewiduje dopuszczalna ilość stężenia. Są to: 

  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – benzo(a)pireny,
  • dioksyny i furany
  • pyły zawieszone PM10, PM2.5 – pyły o średnicach cząstek z przedziału od 2,5 do 10 μm, składają się z różnych substancji, wśród nich znajdują się np. metale ciężkie jak arsen, kadm, nikiel, rtęć,
  • zanieczyszczenia w formie gazowej – dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), węglowodory (CnHm), ozon,

 

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – jak zapobiegać

Jest wiele metod ograniczania swojego wpływu na zanieczyszczenia powietrza. Jednym z nich jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Fotowoltaika to idealny sposób na czyste powietrze. Tradycyjna energetyka jest wysokoemisyjna, zamieniając prąd z elektrowni na odnawialne źródło energii, jakim jest słońce pozytywnie wpłyniesz na środowisko i przyczynisz się do walki o czyste powietrze. Samochody również mają negatywny wpływ na powietrze, jeśli możesz zrezygnuj z samochodu i postaw na spacer lub rower. Rośliny pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen – otocz się zielenią i oddychaj czystym powietrzem. Ograniczenie zużycia plastiku i wprowadzenie w życie zasad less waste i zero waste również pozytywnie wpłynie na środowisko. Pamiętaj również o uświadamianiu i edukowaniu innych na temat szkodliwości negatywnych zachowań i zanieczyszczeniach środowiska.

 

Polub profil Columbus Elite na Facebook’u!