Blog

Blog

Dowiedz się jak być Eko Ekspertem Sprzedaży!

PKD – jaki kod dla przedstawiciela handlowego?

PKD – jaki kod dla przedstawiciela handlowego?

Jeśli planujesz założenie własnej działalności gospodarczej jedną z formalności jaka Cię czeka jest wybranie kodu PKD. Zastanawiasz się jak powinieneś sklasyfikować swoją firmę? Czym jest PDK? Jak wybrać odpowiedni kod klasyfikujący zakres działalności dla firmy? Jakie PDK jest dla przedstawiciela handlowego? Odpowiadamy!

Zastanawiasz się po co jest kod PKD? Do czego służy klasyfikacja firm? Jak dokonać zmiany w CEIDG? Prowadzisz własną firmę lub myślisz nad założeniem działalności gospodarczej? Z tego artykułu dowiesz się czym jest klasyfikacja działalności oraz jak ją wybrać. 

Własna działalność gospodarcza a kod PKD 

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą zobowiązany jest do posiadania kodu PKD. Kody PKD to po prostu symbole, którymi oznacza się czynności wykonywane w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa. W jakim celu powstała klasyfikacja? Jej celem jest przede wszystkim jednoznaczne określenie czym zajmuje się dana firma. 

Co to jest kod PKD? PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności. Odpowiada za klasyfikację działalności gospodarczych. Główną funkcją kodów klasyfikujących jest systematyzacja podmiotów gospodarczych na potrzeby REGON. 

Do czego służą kody klasyfikujące działalność gospodarczą? 

Kod PKD określa charakter firmy i oczywiście jej zakres działania. Zestawienie jest przede wszystkim wykorzystywane w celach statystycznych. Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, przedsiębiorca może sprawdzić dostępne raporty dotyczące firm i ich działalności. Dzięki nim otrzyma informacje na temat potencjalnej konkurencji. 

Jaki jest cel nadawania kodów PKD?

 • Klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 • Opracowywania bilansów gospodarki narodowej
 • Zestawiania wyników krajowych z danymi międzynarodowymi
 • Zestawiania informacji statystycznych
 • Ukazywania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy

Kod składa się z pięciu cyfr, a ich aktualny wykaz został ustalony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

Każdy kod PKD posiada literę odpowiadającą określonej sekcji. Sekcja mówi o ogólnym obszarze działalności.

 • A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 • B – Górnictwo i wydobywanie,
 • C – Przetwórstwo przemysłowe,
 • D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
 • F – Budownictwo,
 • G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • H – Transport i gospodarka magazynowa,
 • I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • J – Informacja i komunikacja,
 • K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • P – Edukacja,
 • Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • S – Pozostała działalność usługowa,
 • T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Poza sekcjami istnieją jeszcze: działy, grupy, klasy i podklasy. Razem składają się w pełny kod zwany właśnie kodem PKD.

Dodanie kodu w CEIDG nie jest skomplikowane, wystarczy określić działalność firmy i uzupełnić wniosek. Jeśli określenie kodu sprawia Ci trudność, możesz skorzystać z wyszukiwarki kodów. Niewątpliwie pomoże Ci to odpowiednio zakwalifikować świadczone przez Twoją firmą usługi. 

Kto zobowiązany jest do posiadania kodu PKD?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmioty objęte obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego od 2008 roku istotnie mają obowiązek wyboru kodu. 

Każdy, kto zakłada firmę bezsprzecznie zobowiązany jest do wyboru określającego rodzaj wykonywanej działalności. Niezależnie od tego czy jest to jednoosobowa działalność czy spółka. Zmiana zakresu działalności firmy wymaga zmiany kodu PKD. Przedsiębiorca, który dokonuje działań wykraczających poza ustanowiony przez kody zakres, może zostać ukarany karą grzywny. 

Kiedy przedsiębiorca wybiera kod klasyfikujący?

Wpis do CEIDG lub KRS, w przypadku spółek, jest niewątpliwie jedną z ważnych formalności, której osoba planująca prowadzenie biznesu musi dopełnić. Jak wpisać kod PKD w CEIDG? Kod należy wybrać podczas zakładania działalności gospodarczej przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1 lub sporządzania umowy spółki kapitałowej. Oprócz podstawowego kodu przedsiębiorca może wybrać kody dodatkowe w dowolnej liczbie. 

Jak dopisać kod PKD do działalności? 

Informacje, dane i zakres prowadzonych działalności podanych przy rejestracji firmy w CEIDG, oczywiście mogą zmieniać się wielokrotnie. Aby dokonać aktualizacji w zakresie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej należy wypełnić i złożyć wniosek CEIDG-1. Jeśli zmienił się podmiot wykonywanej działalności opisanej kodami PKD, w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany musisz bezsprzecznie zgłosić nowe, poprawne dane.

Gdzie złożyć wniosek o zmianę danych w CEIDG? Wniosek o zmianę wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej możesz złożyć: online przez stronę biznes.gov.pl, w urzędzie lub oczywiście drogą pocztową. 

Jak wybrać PKD?

Zakładanie firmy nie jest skomplikowane jednak oczywiście wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Jak założyć własną działalność gospodarczą? Dowiesz się z naszego poprzedniego bloga

Za podanie niewłaściwej klasyfikacji może nam grozić kara grzywny. Dlatego prawidłowe określenie klasyfikacji PKD jest bardzo ważne. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych może istotnie wiązać się także z wykreśleniem z rejestru CEIDG.

Z pewnością, często firma zajmuje się szerokim zakresem działalności. Co zrobić w takiej sytuacji? Co wpisać we wniosku? Oczywiście najlepiej podać wszystkie kody PKD. Ich dodawanie nie jest płatne i co ważne nie ma ograniczeń co do liczby (z wyjątkiem: przedsiębiorstwa, które muszą być zarejestrowane w KRS, mogą podać maksymalnie 10 kodów). Zwykle przedsiębiorcy decydują się na wpisanie większej liczby kodów PKD, co może okazać się niewątpliwie przydatne. Kody PKD nadajemy już na samym początku zakładania działalności gospodarczej, ich wpisanie jest łatwiejsze niż dopisywanie na późniejszym etapie prowadzenia działalności. 

Aby skorzystać z wyszukiwarki kodów wystarczy wpisać słowo kluczowe, które charakteryzuje Twoją działalność gospodarczą, a algorytm podpowie Ci dostępne możliwości.

Przedstawiciel handlowy - jaki numer PKD najlepiej wybrać? 

PKD - 46.19.Z określa działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

Zajmujesz się fotowoltaiką? Jak wybrać PKD dla fotowoltaiki? Jeśli chodzi o montaż systemów fotowoltaicznych, odpowiednią do tego sekcją kodów PKD będzie sekcja F, odnosząca się do budownictwa. Kod PKD jak już wspomnieliśmy uzależniony jest od obszaru, w którym działasz. Przedsiębiorcy, którzy wykonują kilka usług w tym związanych ze sprzedażą i branżą OZE, wybiera kilka kodów. Jeżeli więc zajmujesz się naprawą instalacji fotowoltaicznych, PKD może odnosić się do "naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych". Reasumując - jeśli jesteś handlowcem 46.19.Z jest odpowiednim kodem PKD dla Twojej działalności gospodarczej. 

Praca dla handlowca - rozwijaj swoje umiejętności sprzedażowe z najlepszymi

Szukasz pracy jako przedstawiciel handlowy? Zapraszamy Cię do naszego zespołu. Jako część Grupy Kapitałowej Columbus Energy możemy zagwarantować dostęp do najnowszej technologii. Columbus Elite to jedna z największych sieci sprzedażowych branży OZE. Przekonaj się, że praca handlowca to przede wszystkim wysokie zarobki, możliwości rozwoju i ogrom satysfakcji! 

Praca dla handlowca? Wybierz najlepsze miejsce! Dołącz do Columbus Elite i rozwijaj się w branży OZE. 

 

Zobacz także

Zobacz także

Perowskity - rewolucja w fotowoltaice?

Perowskit, występuje w przyrodzie i jest znacznie lepszym pochłaniaczem światła od popularnego w fotowoltaice krzemu. Dzięki tym właściwościom idealnie nadaje się do produkcji paneli fotowoltaicznych. Czy perowskity zrewolucjonizują branżę OZE?

czytaj dalej
Jak napisać podanie o pracę?

Czy ubiegając się o pracę powinieneś napisać podanie o pracę? W większości przypadków odpowiedź brzmi - tak. Dlaczego warto dołączyć ten dokument do CV? Nawet jeśli pracodawcy nie wymagają listu motywacyjnego, napisanie go pomoże Ci podkreślić swoje umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

czytaj dalej
Kolejny rekord produkcji energii z OZE

Kolejny rekord w ilości wyprodukowanej energii przez OZE w Polsce został pobity! W niedzielę 19 czerwca, moc wyprodukowana przez odnawialne źródła energii przekroczyła 10 GW. Największy udział w tym rekordowym wyniku miała fotowoltaika, która wygenerowała aż 6,2 GW mocy. Jak wpłynęło to na ceny energii elektrycznej?

czytaj dalej
Jak zbudować swój zespół sprzedażowy?

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz konkretny produkt, czy oferujesz usługi, sprzedaż napędza rozwój Twojej firmy. Dowiedz się więcej o tym, jak zbudować silny zespół sprzedażowy, zdobyć klientów i zwiększyć sprzedaż!

czytaj dalej
Niższy VAT na pompy ciepła i fotowoltaikę

Unia Europejska zdecydowała się przyjąć dyrektywę, umożliwiającą obniżenie podatku VAT na produkty i usługi związane z ochroną środowiska. Czy obniżenie podatku na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła pozwoli nam na szybszą transformację energetyczną?

czytaj dalej
Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych

Parlament Europejski w Strasburgu zagłosował za ograniczeniem dopuszczalnej emisji CO2 przez nowe auta o 100 %. W związku z tym rok 2035, ma być datą od której na terenie Unii Europejskiej obowiązywał będzie zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Czy jesteśmy gotowi na takie zmiany?

czytaj dalej
Jak magazynować energię elektryczną z fotowoltaiki?

Panele fotowoltaiczne pozwalają czerpać  darmowa energię ze słońca. Zimą nasza instalacja fotowoltaiczna może produkować zbyt małą ilość prądu aby pokryć zapotrzebowanie budynku. Z kolei latem mamy do czynienia z nadprodukcją. Jak magazynować energię elektryczną by móc wykorzystać ją gdy produkcja jest mniejsza?

czytaj dalej
Czy zmiana branży ma sens?

Rozpoczęcie nowej kariery lub przejście na zupełnie inną ścieżkę pracy jest nie tylko możliwe — jest również bardziej powszechne, niż może się wydawać. Zmiana branży jest możliwa w każdym momencie naszej kariery. Oczywiście prawdą jest również, że zmiana kariery nie jest pozbawiona wyzwań.

czytaj dalej
Zielona energia - co to znaczy?

Zielona energia odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej ze względu na jej niski wpływ na środowisko. Stanowi alternatywę dla energii konwencjonalnej i pomaga zwalczać globalne ocieplenie. Nie wytwarza gazów cieplarnianych, nie zwiększa emisji dwutlenku węgla. Czym jest zielona energia? Jakie są jej zalety? Przeczytaj nasz artykuł, aby się dowiedzieć!

czytaj dalej
Jak zbudować autorytet?

Autorytet nie jest czymś, co można sobie przypisać. To coś, co budujesz dzięki ciężkiej pracy i uznaniu. Zdobycie autorytetu wymaga czasu. Nie ma znaczenia, jak duży jest zespół ludzi którymi możesz dowodzić. Wszystko zależy od właściwych ludzi, którzy wierzą w Twoją wizję i wspólnie pracują nad jej realizacją

czytaj dalej
Wodór - przyszłość energii odnawialnej?

Wodór jest najprostszym pierwiastkiem i najobficiej występującą substancją we wszechświecie. Zielony wodór jest źródłem czystej energii, które emituje jedynie parę wodną i nie pozostawia szkodliwych substancji w powietrzu, w przeciwieństwie do węgla i ropy. Czy wodór to paliwo przyszłości?

czytaj dalej
PKD - jaki kod dla przedstawiciela handlowego?

Jeśli planujesz założenie własnej działalności gospodarczej jedną z formalności jaka Cię czeka jest wybranie kodu PKD. Zastanawiasz się jak powinieneś sklasyfikować swoją firmę? Jakie PDK jest dla przedstawiciela handlowego? Odpowiadamy!

czytaj dalej
Zobacz więcej
Zobacz także

Zobacz także

Perowskity - rewolucja w fotowoltaice?

Perowskit, występuje w przyrodzie i jest znacznie lepszym pochłaniaczem światła od popularnego w fotowoltaice krzemu. Dzięki tym właściwościom idealnie nadaje się do produkcji paneli fotowoltaicznych. Czy perowskity zrewolucjonizują branżę OZE?

czytaj dalej
Jak napisać podanie o pracę?

Czy ubiegając się o pracę powinieneś napisać podanie o pracę? W większości przypadków odpowiedź brzmi - tak. Dlaczego warto dołączyć ten dokument do CV? Nawet jeśli pracodawcy nie wymagają listu motywacyjnego, napisanie go pomoże Ci podkreślić swoje umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

czytaj dalej
Kolejny rekord produkcji energii z OZE

Kolejny rekord w ilości wyprodukowanej energii przez OZE w Polsce został pobity! W niedzielę 19 czerwca, moc wyprodukowana przez odnawialne źródła energii przekroczyła 10 GW. Największy udział w tym rekordowym wyniku miała fotowoltaika, która wygenerowała aż 6,2 GW mocy. Jak wpłynęło to na ceny energii elektrycznej?

czytaj dalej
Jak zbudować swój zespół sprzedażowy?

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz konkretny produkt, czy oferujesz usługi, sprzedaż napędza rozwój Twojej firmy. Dowiedz się więcej o tym, jak zbudować silny zespół sprzedażowy, zdobyć klientów i zwiększyć sprzedaż!

czytaj dalej
Niższy VAT na pompy ciepła i fotowoltaikę

Unia Europejska zdecydowała się przyjąć dyrektywę, umożliwiającą obniżenie podatku VAT na produkty i usługi związane z ochroną środowiska. Czy obniżenie podatku na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła pozwoli nam na szybszą transformację energetyczną?

czytaj dalej
Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych

Parlament Europejski w Strasburgu zagłosował za ograniczeniem dopuszczalnej emisji CO2 przez nowe auta o 100 %. W związku z tym rok 2035, ma być datą od której na terenie Unii Europejskiej obowiązywał będzie zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Czy jesteśmy gotowi na takie zmiany?

czytaj dalej
Jak magazynować energię elektryczną z fotowoltaiki?

Panele fotowoltaiczne pozwalają czerpać  darmowa energię ze słońca. Zimą nasza instalacja fotowoltaiczna może produkować zbyt małą ilość prądu aby pokryć zapotrzebowanie budynku. Z kolei latem mamy do czynienia z nadprodukcją. Jak magazynować energię elektryczną by móc wykorzystać ją gdy produkcja jest mniejsza?

czytaj dalej
Czy zmiana branży ma sens?

Rozpoczęcie nowej kariery lub przejście na zupełnie inną ścieżkę pracy jest nie tylko możliwe — jest również bardziej powszechne, niż może się wydawać. Zmiana branży jest możliwa w każdym momencie naszej kariery. Oczywiście prawdą jest również, że zmiana kariery nie jest pozbawiona wyzwań.

czytaj dalej
Zielona energia - co to znaczy?

Zielona energia odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej ze względu na jej niski wpływ na środowisko. Stanowi alternatywę dla energii konwencjonalnej i pomaga zwalczać globalne ocieplenie. Nie wytwarza gazów cieplarnianych, nie zwiększa emisji dwutlenku węgla. Czym jest zielona energia? Jakie są jej zalety? Przeczytaj nasz artykuł, aby się dowiedzieć!

czytaj dalej
Jak zbudować autorytet?

Autorytet nie jest czymś, co można sobie przypisać. To coś, co budujesz dzięki ciężkiej pracy i uznaniu. Zdobycie autorytetu wymaga czasu. Nie ma znaczenia, jak duży jest zespół ludzi którymi możesz dowodzić. Wszystko zależy od właściwych ludzi, którzy wierzą w Twoją wizję i wspólnie pracują nad jej realizacją

czytaj dalej
Wodór - przyszłość energii odnawialnej?

Wodór jest najprostszym pierwiastkiem i najobficiej występującą substancją we wszechświecie. Zielony wodór jest źródłem czystej energii, które emituje jedynie parę wodną i nie pozostawia szkodliwych substancji w powietrzu, w przeciwieństwie do węgla i ropy. Czy wodór to paliwo przyszłości?

czytaj dalej
PKD - jaki kod dla przedstawiciela handlowego?

Jeśli planujesz założenie własnej działalności gospodarczej jedną z formalności jaka Cię czeka jest wybranie kodu PKD. Zastanawiasz się jak powinieneś sklasyfikować swoją firmę? Jakie PDK jest dla przedstawiciela handlowego? Odpowiadamy!

czytaj dalej
Dołącz do nas

Dołącz do nas

Pracuj u lidera w branży odnawialnych źródeł energii!

Szukasz nowych wyzwań zawodowych?

Chcesz spróbować swoich sił w prężnie rozwijającej się spółce, która stawia na profesjonalizm i rozwój?

Prześlij swoje CV i sprawdź czy sprawdzisz się w nowej roli!

Szukamy pracowników z całej Polski!

Prowadzimy cykliczne szkolenia, dzięki którym każdy zdobędzie potrzebną wiedzę do pracy jako Doradca Energetyczny. Wszystkiego Cię nauczymy! Czekamy na Twoje CV!

Zobacz co działo się w Columbus Elite: