Polityka prywatności

Wykaz Usługodawców i Usług:

I. Nazwa Usługodawcy i Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną:

  1. Nazwa i Dane Usługodawcy:

Columbus Elite spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie , ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków,  dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy  dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, a wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801481,  numer NIP: 9452230200,  numer REGON: 384327433, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł w całości opłacony.  Kontakt z Usługodawcą: [email protected] oraz pod  numerem telefonu: +48123510171

A) Usługi Stron Internetowych: