Przejdź do treści
Załącznik numer: A do dokumentu Zasady Świadczenia Usług Droga Elektroniczną

Wykaz Usługodawców i Usług:

I. Nazwa Usługodawcy i Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną:

Nazwa i Dane Usługodawcy:
Columbus Elite spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie , ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, a wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801481, numer NIP: 9452230200, numer REGON: 384327433, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł w całości opłacony. Kontakt z Usługodawcą: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48123510171

A) Usługi Stron Internetowych:

Strona główna