Przejdź do treści
Blog.
dwuczynnikowa teoria herzberga

Dwuczynnikowa teoria Herzberga

Kierowanie zespołem jest sztuką rozumienia ludzkich potrzeb, aspiracji i celów. Do zwiększenia efektywności w zespole i przez to osiąganie coraz to lepszych wyników niezbędne jest zaznajomienie się z metodami na sprawne zarządzanie zespołem. Odkryj czym jest teoria Herzberga i zwiększ motywację w Twoim teamie!

Co to jest dwuczynnikowa teoria Herzberga?

Psycholog Fredrick Herzberg w 1957 roku przeprowadził badanie mające na celu odkrycie opinii pracowników na temat wykonywanej przez nich pracy oraz poznania ich emocji związanych z nią. W eksperymencie naukowym wzięło udział 200 osób (księgowych oraz inżynierów). W wyniku przeprowadzonych rozmów okazało się, że wszelkie motywatory będą spełniały swoją rolę, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na odpowiednio dobrym poziomie będą się utrzymywać czynniki higieny. Gdy nie będzie zachowana taka zależność, atmosfera w pracy będzie niesprzyjająca do osiągania dobrych wyników, a wszelkie motywatory po prostu będą nieskuteczne.

Poniżej znajdziecie dokładną charakterystykę wspomnianych czynników. 

 • Czynniki wewnętrzne 

Do tej grupy czynników należą tzw. motywatory do pracy. Ich umiejętny dobór determinuje nasze postrzeganie obowiązków zawodowych (pozytywnie lub negatywnie). To one sprawiają, że lubimy lub nie naszą pracę. Według teorii Herzberga wyróżniamy 6 motywatorów, należą do nich:

 • osiągnięcia (samodzielne wykonywanie zadań, osiąganie celów)
 • uznanie (docenienie przez przełożonych)
 • awansowanie (zmiana stanowiska na wyższe)
 • odpowiedzialność (zwiększona decyzyjność, więcej znaczących obowiązków)
 • praca sama w sobie (prestiż wykonywanej pracy)
 • możliwość rozwoju (zwiększanie kompetencji, zdobywanie wiedzy)
 • Czynniki zewnętrzne

Ta grupa zawiera tzw. czynniki higieny. Należą do niej wszystkie podstawowe warunki pracy, zapewniające komfort i bezpieczeństwo. Według Herzberga, to one są niezbędne do tego, by wszelkie motywatory były skuteczne i miały pozytywny wpływ na opinię o pracy i pracodawcy.

 • budowanie relacji z kadrą zarządzająca i współpracownikami (otwartość kadry na sugestie)
 • stabilność i pewność pracy (wyniki i osiąganie celów przez firmę)
 • warunki w pracy (charakter pracy; miejsce pracy)
 • styl zarządzania (wpływ na relacje w firmie)
 • polityka przedsiębiorstwa (kierunek rozwoju)
 • wynagrodzenie (adekwatne do zaangażowania w pracę)
 • wpływ na życie prywatne (oddziaływanie pracy na życie rodzinne/prywatne)

teoria herzberga

Co ciekawe, aby w firmie panowała pozytywna atmosfera, a pracownicy przychodzili do pracy z ochotą, oba czynniki muszą występować równocześnie. Teoria Herzberga jest najlepszym przykładem na to, że nawet najbardziej wymyślne benefity (np. owocowe wtorki), nie będą w stanie zrekompensować, np. niskiego wynagrodzenia czy niewłaściwego stylu zarządzania.

Dla zwiększenia motywacji wśród pracowników każdy pracodawca powinien zagwarantować wysoki poziom czynników higieny. Wówczas może systematycznie proponować czynniki wewnętrzne. Warto również zauważyć, że czynniki zewnętrzne są zazwyczaj bardziej widoczne i odczuwalne natychmiastowo. Pracownicy szybko dostrzegają braki w wynagrodzeniu, niesprawiedliwe traktowanie czy niewłaściwe warunki pracy. Takie niedociągnięcia mogą prowadzić do frustracji, a nawet do rotacji kadry.

Jednakże same czynniki higieny nie wystarczą, aby długoterminowo utrzymać zaangażowanie i satysfakcję pracowników na wysokim poziomie. To właśnie połączenie obu grup czynników – wewnętrznych i zewnętrznych – buduje spójną strategię motywacyjną.

Przykładem może być sytuacja, w której firma oferuje świetne warunki pracy (nowoczesne biuro, elastyczne godziny) oraz adekwatne wynagrodzenie, ale zaniedbuje możliwość rozwoju zawodowego swoich pracowników. W takim przypadku początkowa satysfakcja może przerodzić się w stagnację i brak chęci do dalszego angażowania się w życie firmy.

dwuczynnikowa teoria herzberga

Dwuczynnikowa teoria Herzberga a Columbus Elite

Trudno się nie zgodzić z powyższymi założeniami teorii Herzberga. Gdy miejsce pracy oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, motywacja do jej wykonywania będzie wysoka. Dodając do tego wspierający zespół i kadrę zarządzającą, która dostrzega potrzeby teamu, sukces będzie na wyciągnięcie dłoni!

Columbus Elite jest dobrym przykładem zastosowania tej teorii w praktyce. Nasi Przedstawiciele Handlowi otrzymują wysokie prowizje, dzięki którym zdecydowanie polepszają standard swojego życia. Co ważne, regularnie podnosimy swoje kompetencje podczas licznych szkoleń. Jest to dla nas ważne, by osoby reprezentujące firmę, posiadały szeroką wiedzę z zakresu branży OZE. Wielu Doradców Handlowych podjęło decyzję o związaniu się z naszą organizacją ze względu na troskę o środowisko. Nawiązując z nami współpracę, możesz mieć pewność, że zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne będą się uzupełniać.

Podsumowując, efektywna strategia motywacyjna opiera się na harmonijnym połączeniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Tylko wtedy można stworzyć środowisko pracy sprzyjające osiąganiu celów zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, co przekłada się na ogólny sukces przedsiębiorstwa.

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych! 🙂