Przejdź do treści
Blog.
bezradność w pracy

Czym jest wyuczona bezradność w pracy?

„Nie da się” – tymi słowami można opisać nastawienie do życia osób uznawanych za bezradne. Pesymistyczne podejście do świata utrudnia swobodne działanie i wpływa destrukcyjnie na funkcjonowanie w społeczeństwie, budowanie kariery czy realizowanie projektów. Przeczytaj artykuł i odkryj, co to jest bezradność w pracy.

Bezradność w pracy, co to?

Psychologie tłumaczą termin bezradność poprzez nieumiejętność poradzenia sobie z napotkanym wyzwaniem czy z trudną sytuacją. Zazwyczaj osoby cechujące się bezradnością nie podejmują prób poradzenia sobie z problemem. Takie działanie przynosi negatywne konsekwencje, które bezpośrednio rzutują na samoocenę

Wyuczona bezradność w pracy może występować już na etapie jej poszukiwania, jak i już po zatrudnieniu, podczas wykonywania obowiązków. W pierwszym przypadku bezradność odnosi się do osób, które nie potrafią znaleźć zatrudnienia przez dłuższy czas. Uznają, że jest to niemożliwe, argumentując taką sytuację różnymi przesłankami, takimi jak: brak miejsc pracy blisko miejsca zamieszkania, brak kwalifikacji albo brak doświadczenia itd. Natomiast bezradność w trakcie trwania pracy odnosi się do nieposzukiwania dróg wyjścia z problematycznych sytuacji. Zazwyczaj zadania pozostają niezakończone lub przekazywane w ręce innych pracowników. Bezradność w pracy może mieć wiele negatywnych skutków. Osoby dotknięte tym problemem często odczuwają frustrację, stres i obniżenie motywacji do działania. Dodatkowo nieporadność w rozwiązywaniu trudności może prowadzić do konfliktów z innymi pracownikami oraz utraty szansy na awans czy podwyżkę.

Jednak warto pamiętać, że bezradność jest wyuczonym zachowaniem, które można zmienić. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z tym problemem. Przede wszystkim, ważna jest zmiana myślenia i przyjęcie pozytywnego podejścia do wyzwań zawodowych. Warto również rozwijać swoje umiejętności poprzez naukę i zdobywanie nowych doświadczeń.

Bezradność w pracy nie musi być stałym elementem naszego życia zawodowego. Zmieniając nasze podejście i podejmując konkretne działania, możemy pokonać ten problem i osiągnąć sukces w karierze zawodowej.

bezradność w pracy

Wyuczona bezradność w pracy – geneza

Twórcą pojęcia wyuczonej bezradności jest Martin Seligman, który w latach 70. XX wieku przeprowadził eksperymenty potwierdzające, że nastawienie i podejście do trudności w pracy mają kluczowe znaczenie. Seligman zauważył, że osoby doświadczające niepowodzeń lub negatywnych sytuacji, które nie są w stanie zmierzyć się z przeciwnościami, często przyjmują postawę bezradności.

Udowodniono, że początki wyuczonej bezradności mogą sięgać dzieciństwa i młodości, gdzie pewne doświadczenia lub traumy wpływają na nasze przekonania o własnych umiejętnościach. Jeśli już wtedy uczymy się, że niezależnie od naszych działań i wysiłku nie możemy zmienić swojej sytuacji, tendencja do bezradności może przenieść się na życie zawodowe.

Wyuczoną bezradność w pracy można porównać do pułapki myślenia czarno-białego. Widzimy tylko dwie skrajne opcje: sukces lub porażka. Osoby dotknięte tym problemem często unikają podejmowania ryzyka czy prób rozwiązania problemów. Wierzą, że ich działania są bezużyteczne i skazane na porażkę.

Mamy nadzieję, że już wiesz, co to jest bezradność w pracy.

Jakie są przyczyny wyuczonej bezradności w pracy?

Gdy, podejmowanie kolejnych prób kończy się fiaskiem, można stracić wiarę we własną sprawczość i pewność siebie. Inne przyczyny wyuczonej bezradności poznasz poniżej:

Przyczyny wyuczonej bezradności mogą wynikać z różnych czynników. Oto kilka z nich:

 • Doświadczenia z przeszłości. Jeśli osoba miała negatywne doświadczenia, np. niepowodzenia lub odrzucenie w podobnych sytuacjach, może się nauczyć bezradności i unikać podejmowania działań.
 • Brak wsparcia społecznego. Gdy brakuje nam wsparcia ze strony innych ludzi, możemy czuć się bezsilni i tracić motywację do podejmowania prób rozwiązania problemów.
 • Niskie poczucie własnej skuteczności. Jeśli osoba ma niską samoocenę i nie wierzy w swoje umiejętności, może być bardziej skłonna do rezygnacji niż do próby zmierzenia się z trudnościami.
 • Negatywne wzorce myślenia. Osoby z wyuczonym poczuciem bezradności często mają tendencję do myślenia pesymistycznego, widząc tylko przeszkody i problemy, a nie możliwości i rozwiązania.
 • Powtarzające się porażki. Kiedy osoba wielokrotnie spotyka się z niepowodzeniem lub otrzymuje negatywną informację zwrotną, może łatwo uwierzyć, że niczego nie jest w stanie zmienić ani poprawić.
 • Brak kontroli nad sytuacją. Jeśli osoba czuje, że nie ma wpływu na swoje życie lub sytuacje wokół siebie, może czuć się bezradna i zniechęcona.
 • Nadmierna krytyka. Jeśli osoba jest stale krytykowana przez innych lub sama się mocno krytykuje, może to prowadzić do poczucia bezradności i unikania podejmowania działań.

  Pamiętaj jednak, że wyuczona bezradność w pracy nie jest trwałym stanem i można ją przezwyciężyć poprzez zmianę myślenia lub szukanie wsparcia społecznego. Warto też w ramach chwilowych problemów poprosić o pomoc czy poradę. Często uzyskanie wskazówki w rozwiązaniu problemów stwarza nowe możliwości i pozwala realizować cele.

bezradność w pracy

Jakie są skutki wyuczonej bezradności w pracy?

Długoterminowe utwierdzanie się w przekonaniu, że pewne zadania są za trudne lub nie do wykonania powoduje, że tracimy chęć na ich realizację, a nasze zaangażowanie w pracy znacząco się obniża. Wyuczona bezradność w pracy może powodować następujące skutki:

 • Brak motywacji do podejmowania nowych wyzwań i rozwijania umiejętności zawodowych.
 • Spadek produktywności i efektywności w pracy.
 • Negatywny wpływ na relacje z innymi pracownikami, ze względu na przekazywanie odpowiedzialności za zadania innym.
 • Wzrost poczucia bezwartościowości i niekompetencji.
 • Możliwość wystąpienia stresu i syndromu wypalenia zawodowego z powodu braku satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Ograniczenie szans rozwoju kariery zawodowej oraz możliwości awansu.

Długoterminowe utrzymywanie stanu bezradności może w konsekwencji prowadzić do depresji, bezrobocia czy wykluczenia społecznego. Warto popracować nad swoim zaangażowaniem w pracy, by czerpać radość z życia. 

Recepta na wyuczoną bezradność w pracy

Po pierwsze, postaraj się zmienić podejście do nowych zadań. Każdy nowy projekt rozpoczynaj z pozytywnym nastawieniem. Wyzwania, które napotkasz na swojej drodze, są naturalną koleją rzeczy i będą występować. Ważna jest Twoja reakcja na nie. Jeśli masz problem z jakimś zagadnieniem, postaraj się wnikliwie przeanalizować swoje postępowanie i zastanowić się nad rozwiązaniem.

Po drugie, w przypadku dalszych problemów poszukaj pomocy w zespole. Wspierające środowisko pracy, to takie, które wesprze Cię w razie potrzeby. Prośba o wskazówkę skróci czas wykonywania zadania i pozwoli w przyszłości sprawnie poradzić sobie z podobnym wyzwaniem.

Chcesz dowiedzieć się, jak powinna wyglądać skuteczna komunikacja? Na naszym blogu przeczytasz cenne wskazówki na ten temat.

Wyuczona bezradność w pracy jest powodem porażki

Przezwyciężenie wyuczonej bezradności wymaga świadomości oraz chęci zmiany swoich przekonań i nawyków myślowych. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów radzenia sobie z tym problemem:

1. Zwiększ świadomość. Zacznij analizować swoje myśli i przekonania na temat własnych umiejętności. Czy widzisz siebie jako osobę bezradną? Zastanów się, czy te przekonania są oparte na faktach czy tylko na emocjach.

2. Ucz się na błędach. Porażki traktuj jako cenną lekcję. Przeanalizuj sytuację, w której poczułeś się bezradny i spróbuj znaleźć lepsze rozwiązanie lub podejście następnym razem.

3. Wyznacz sobie cele i kroki do ich osiągnięcia. Określ konkretne cele zawodowe i stwórz plan działania, który pomoże Ci je osiągnąć. Działając krok po kroku, zobaczysz postęp i nabierzesz pewności siebie.

4. Szukaj wsparcia. Rozmawiaj z innymi ludźmi o swoich wyzwaniach zawodowych i poszukaj mentorów lub coachów, którzy mogą pomóc Ci przezwyciężyć wyuczoną bezradność.

5. Ćwicz pozytywne myślenie. Skupiaj się na swoich sukcesach i umiejętnościach, a nie tylko na porażkach. Zapewnij sobie regularne dawki motywacji poprzez czytanie inspirujących książek lub słuchanie mówców motywacyjnych.

Pamiętaj, że wyuczona bezradność może być pokonana przez zmianę nastawienia i podejścia do trudności w pracy. Przyjrzyj się swoim przekonaniom, ucz się na błędach, wyznacz cele i poszukaj wsparcia. To kroki, które pomogą Ci przezwyciężyć bezradność i odnieść sukces w pracy.

Praca w Columbus Elite dla zaradnych

Bez wątpienia, praca powinna stale zwiększać zakres kwalifikacji, ale też dawać mnóstwo satysfakcji i zadowolenia z dobrze wykonanych obowiązków. Columbus Elite to miejsce dla ludzi, którzy dali sobie szansę i uwierzyli we własne możliwości. Pracując w naszej organizacji, możesz liczyć na wsparcie i mentoring ze strony doświadczonych profesjonalistów.

Prawdopodobnie, już nie musisz wpisywać w wyszukiwarkę: bezradność w pracy co to, po lekturze tekstu dobrze wiesz, czym ona jest. Odnajdujesz u siebie, jakieś cechy osoby bezradnej? Odrobina pracy nad zmianą nastawienia pomoże Ci wyjść obronną ręką z każdej problematycznej sytuacji.

Zachęcamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych. Znajdziesz tam wiele przykładów na to, że sukces w pracy zależy od Ciebie!