Przejdź do treści
Blog.
Teoria Złotego Kręgu Sineka TED

Teoria złotego kręgu

Co sprawia, że ​​niektóre organizacje lub liderzy odnoszą sukcesy? Simon Sinek to amerykański pisarz i inspirujący mówca na temat przywództwa w biznesie. Teoria złotego kręgu, którą opracował wyjaśnia, dlaczego niektórym organizacjom udaje się osiągnąć znaczącą pozycję.

Jak wielcy przywódcy inspirują do działania: Złoty krąg Simona Sinka

To, jak wielcy przywódcy inspirują do działania, decyduje o sukcesie lub porażce. Koncepcja Sinka zachęca liderów do wykorzystania swojego „dlaczego”, dawania przykładu oraz promowania innowacji i wzrostu. Włączając te zasady do swojego stylu przywództwa, możesz wspierać różnorodne, innowacyjne i spójne zespoły, które przekraczają swoje cele.

Teoria złotego kręgu w pracy handlowca 

Sprzedaż produktu lub usługi to jeden z najtrudniejszych aspektów każdego przedsięwzięcia biznesowego. Złoty krąg to teoria, która bardzo dobrze przyjęła się w świecie biznesu. Chodzi o wyjaśnienie stronie trzeciej, historii produktu, który próbujesz sprzedać.

Simon przedstawia nowe podejście do sprzedaży, które zapewnia lepsze wyniki: Dlaczego ten konsument powinien kupić mój produkt, dlaczego odczuwa ból/problem, dlaczego mój produkt różni się od innych?

Dowiedz się na czym polega storytelling w sprzedaży

W ten sposób złoty krąg stara się wyróżnić Twoją propozycję wartości, dodając historię, która łączy się z podświadomością klienta.

Na czym polega teoria Złotego Kręgu?

Sinek jest autorem kilku książek na temat przywództwa. Należą do nich książka „ Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania”, która jako pierwsza spopularyzowała jego słynną koncepcję Złotego Kręgu. Jest to model oparty na biologii ludzkiego procesu decyzyjnego, który wyjaśnia, dlaczego niektórzy przywódcy lub organizacje potrafią inspirować.

Złoty Krąg składa się z trzech elementów: 

  1. Dlaczego – przekazanie istoty biznesu, celu istnienia firmy.
  2. Jak – w jaki sposób strona trzecia osiągnie swoje cele za pomocą tego produktu lub usługi.
  3. Co – wyjaśnienie, do czego służy produkt i jaka jest jego funkcja. Nie angażuje zatem żadnych emocji i trafia prosto do racjonalnej części mózgu konsumenta. W tym miejscu warto podkreślić funkcjonalność produktu, aby wyróżnić się na tle konkurencji.

Blog-Złoty Krąg Simona Sineka wykres grafika

Jaki jest cel złotego kręgu?

Simon Sinek twierdzi, że organizacje, które ponoszą porażkę, najbardziej skupiają się na tym, co produkują/sprzedają. Następnie zwracają uwagę na sposób przeprowadzania operacji. Najmniejszą wagę przywiązują do tego, dlaczego wizja organizacji jest taka a nie inna.

Biznes musi skupiać się na pytaniu „Dlaczego”

Simon Sinek wierzy, że każdy odnoszący sukcesy biznes wie, po co działa. Zatem czynnik „dlaczego” w teorii złotego koła reprezentuje cel istnienia firmy. Skupiając „dlaczego” i rozumiejąc cel swoich działań, liderzy inspirują swoje zespoły i tworzą mocny fundament. Następnie, po zdefiniowaniu tego, organizacje odnoszące sukcesy skupiają się na swoim „Jak”. Zgodnie z tą teorią słowo „jak” opisuje, w jaki sposób organizacje mogą osiągnąć swój cel istnienia.

Przykład:

Sukces Apple można przypisać jasnemu zrozumieniu „dlaczego”, czyli kwestionowaniu status quo i myśleniu inaczej. „Dlaczego” Apple koncentruje się na wierze w innowacje i odmiennym myśleniu. To przekonanie napędza każde działanie, wyróżniając je na tle konkurencji. Dopasowuje swoje „jak”, tworząc pięknie zaprojektowane i przyjazne dla użytkownika produkty. Jego „co” reprezentuje produkty i usługi oferowane przez Apple, wynikające z „dlaczego”.

Znalezienie swojego celu

Kiedy znasz swoje „dlaczego”, łatwiej utrzymać motywację i skupić się na swoich celach, Złoty Krąg może pomóc Ci znaleźć cel w życiu i biznesie. Kiedy zróżnicowana propozycja wartości jest jasna, znacznie łatwiej jest określić, co należy zrobić, aby osiągnąć sukces.

Na czym powinny skupić się organizacje, aby stać się liderem rynku?

Zdaniem Simona Sinecka, eksperta w dziedzinie komunikacji strategicznej i przywództwa, kluczem do sukcesu jest postawa. O sukcesie liderów, decyduje głównie ich pasja oraz sposób, w jaki ją przekazują. 

Sinek wyjaśnia, że ​​każda organizacja wie na 100%, co robi, inne też wiedzą, jak to zrobić. Jednak tylko nieliczni wiedzą dlaczego robią to co robią, jaki jest ich cel lub dlaczego istnieją.

Mówiąc „dlaczego” nie mam na myśli „osiągnięcia zysku”. To wynik. To zawsze jest rezultat. Przez „dlaczego” mam na myśli: Jaki jest twój cel? Jaka jest Twoja przyczyna? Jakie jest Twoje przekonanie? Dlaczego Twoja organizacja istnieje?

Świetni przywódcy są pewni siebie, połączeni, zaangażowani i odważni. Wykorzystaj siłę pytania „dlaczego”, dawaj przykład i zachęcaj do innowacji i wzrostu. Zastanów się nad swoim stylem przywództwa i zastosuj te zasady, aby zainspirować do działania i stworzyć bardziej innowacyjne środowisko dla swojego zespołu.

Odwiedź nas na Facebooku!