Przejdź do treści
Blog.

Metoda Kaizen w pracy handlowca

Czy słyszałeś kiedyś pojęcie Kaizen? Co ma ono wspólnego z pracą w branży sprzedaży? Dowiedz się czytając nasz artykuł. 

W zawodzie handlowca podnoszenie swoich wyników jest niezwykle ważne. Ponieważ stale się rozwijamy i szkolimy, chcemy aby ilość podpisanych umów rosła wraz z naszym doświadczeniem. Kaizen to połączenie dwóch japońskich słów, które oznaczają „dobra zmiana” lub „poprawa”. Zrozumienie japońskiej filozofii biznesu Kaizen z pewnością może Ci pomóc w poprawieniu produktywności w Twojej organizacji. 

Co to jest Kaizen?

Kaizen (jap. [改善] czyli “zmiana na lepsze”) to metoda, mająca na celu przede wszystkim usprawnienie procesów i zwiększanie efektywności środowiska pracy poprzez tworzenie atmosfery pracy zespołowej oraz uczynienie jej bardziej satysfakcjonującą. Zastosowanie Kaizen w Twojej organizacji lub w zespole z pewnością może mieć pozytywny wypływ na doskonalenie codziennych procedur jak i zaangażowanie pracowników.

Japoński termin kaizen, został zaadaptowany przez organizacje jako strategia biznesowa mająca na celu stworzenie środowiska ciągłego doskonalenia. Japońska filozofia biznesowa dotyczy przede wszystkim procesów, które stale usprawniają operacje i angażują wszystkich pracowników. Kaizen niewątpliwie postrzega poprawę produktywności jako proces stopniowy i metodyczny. Metodę można zastosować w każdym obszarze biznesowym, a nawet na poziomie indywidualnym.

co to jest kaizen

Kaizen nie sprowadza się tylko do tego, by produkt, czy usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości. W myśl tej filozofii jakość sprowadza się do stylu życia — niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu.

(Andrzej Gajewski, Wstęp do zarządzania jakością)

Ważne: Podstawą metody kaizen jest przede wszystkim praca zespołowa, w ramach której odbywają się regularne spotkania zespołu, podczas których omawiane są usprawnienia, zmiany i projekty.

Skąd się wzięła metoda Kaizen?

Metodologia Kaizen pojawiła się po raz pierwszy podczas odbudowy Japonii po II wojnie światowej. W tym czasie kilku amerykańskich konsultantów biznesowych współpracowało z japońskimi firmami, zwłaszcza z Toyotą, w celu ulepszenia produkcji. Ich wspólne wysiłki, pod kierunkiem amerykańskiego konsultanta ds. zarządzania, W. Edwardsa Deminga, zaowocowały opracowaniem kilku nowych technik zarządzania, z których jedną była metoda Kaizen.

Zasady Kaizen

Celem filozofii Kaizen jest zidentyfikowanie, skąd biorą się problemy a następnie znalezienie pierwotnej przyczyny, aby je naprawić. W filozofii Kaizen nawet liderzy muszą być przygotowani na znajdowanie własnych błędów i naprawianiu ich. Błędy lub pomyłki w środowisku Kaizen są postrzegane jako możliwości rozwoju i nauki.

Dlaczego kultura organizacji i docenianie pracowników są tak ważne? Przeczytaj nasz artykuł!

Kaizen obejmuje pięć kluczowych zasad: 

 1. Poznaj swojego klienta
 2. Pozwól mu płynąć
 3. Idź do gemba (lub prawdziwego miejsca)
 4. Wzmocnij ludzi 
 5. Bądź przejrzysty

Kaizen to dokonywanie w organizacji ciągłych zmian i usprawnień.

Zasada kaizen jest prosta i jasna — stałe doskonalenie, angażujące każdego członka organizacji. Zależnie od specyfiki może występować w różnych formach. Kaizen zawsze jednak ma na celu: zmniejszenie kosztów wytwarzania, skrócenie czasu poszczególnych działań i procesów, najlepsze wykorzystanie materiałów, urządzeń i personelu przy jednoczesnej poprawie jakości, zwiększeniu niezawodności procesów i wydajności.

(Jerzy Kisielnicki, Zarządzanie: Jak zarządzać i być zarządzanym)

Filozofia Kaizen zakłada, że ​​nie ma idealnego celu i że wszystko można ulepszyć. Ludzie muszą dążyć do ciągłego rozwoju i innowacji.

Cykl PDCA, czyli Plan-Do-Check-Act

Podczas gdy Kaizen określa filozofię, zgodnie z którą ważne jest ciągłe doskonalenie w organizacji, aby zachować konkurencyjność, istnieje wiele narzędzi, które można zastosować, aby przekształcić tę metodologię w działanie. Jednym z najbardziej znanych narzędzi jest PDCA.

Cykl PDCA składa się z czterech elementów: 

 • Zaplanuj – zidentyfikuj problem. Zbierz odpowiednie dane i zrozum pierwotną przyczynę problemu, opracuj hipotezy dotyczące możliwości i zdecyduj, który z nich przetestować. 
 • Wykonaj – opracuj i wdróż rozwiązanie.
 • Sprawdzaj – sprawdź wynik, zmierz skuteczność. 
 • Działaj — jeśli wszystko wydaje się idealne, a Twojemu zespołowi udało się osiągnąć pierwotne cele, możesz kontynuować i zastosować swój początkowy plan.

metoda kaizen

Metoda Kaizen – Jakie są zalety jej stosowania?

Filozofia Kaizen oferuje firmom i jej pracownikom wiele cennych korzyści. Niektórzy z nich to:

 • Większa satysfakcja pracowników, jak i klientów korzystających z usług firmy,
 • Zmniejszenie rotacji personelu,
 • Wzmocniona lojalność pracowników,
 • Niższe koszty,
 • Większa wydajność i produktywność,
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.

Kaizen — stosowana od lat praktyka ulepszania procesu i produktu, sterowana celami, którymi są np. redukcja kosztów o 10% w ciągu 15 miesięcy bądź poprawa niezawodności o 10% osiągana w tym samym terminie. Sterowanie ulepszeniami za pomocą przemyślanych, mobilizujących celów ma wyraźną przewagę nad popieraniem żywiołowej przedsiębiorczości.

(Bolesław Rafał Kuc, Bohdan Gliński, Zarządzanie strategiczne: geneza, rozwój, priorytety)

Ciągłe doskonalenie dzięki Kaizen

Zmiany i doskonalenie są bezsprzecznie istotną częścią każdej organizacji. Nieważne, jaką pracę wykonujesz, czym zajmuje się Twoja firma. Aby wyprzedzić konkurencję i nigdy nie przegapić okazji, musisz stale szukać różnych sposobów na poprawę. Zmiany i proces ciągłego rozwoju są konieczne w każdej firmie. Pracownicy, którzy widzą sens w wykonywanej na co dzień pracy i są za nią odpowiednio wynagradzani to klucz to odnoszącej sukcesy organizacji. Najważniejszą częścią wdrażania Kaizen w firmie jest prawdopodobnie rozwój sposobu myślenia. Twoi współpracownicy powinni być świadomi, dlaczego wykonują swoją pracę i jak ciągłe poszukiwanie sposobów na doskonalenie może pomóc im osiągnąć więcej.

Odwiedź nas na Facebooku!