Przejdź do treści
Blog.

Zasada Pareto – na czym polega?

Zasada Pareto to model stosowany w różnych sytuacjach biznesowych w celu określenia czynników wpływających na sukces i poprawę wyników. Zakłada, że jedynie 20% działań daje 80% efektów. Reguła ta, może pomóc Ci zoptymalizować produktywność w miejscu pracy, poprzez odpowiednią analizę wyników, lepsze zarządzaniem czasem i delegowanie zadań.

W tym artykule wyjaśniamy, czym jest zasada pareto. Opisujemy jej zalety, pokazujemy, jak z niej korzystać i dzielimy się sposobem, w jaki sposób może pomóc Ci ona zidentyfikować strategie i możliwości, które przyniosą korzyści Twojej karierze.

Zasada Pareta, czyli zasada 80/20, mówi, że dla wielu zjawisk 80% wyniku pochodzi z 20% wysiłku. Kto stworzył regułę Pareto? Została nazwana na cześć włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto, który już w 1895 roku zauważył, że około 80% ziemi we Włoszech należy do 20% ludności kraju. Do nauki wprowadził ją P. Drucker. Reguła ta opisuje wiele zjawisk z dziedziny zarządzania i ekonomii. Jest istotna m.in. dla przedsiębiorców ponieważ pozwala zrozumieć jak zaoszczędzić ilość czasu i zmaksymalizować zysk. Jeśli pracujesz w branży sprzedaży, wiesz jak ważne jest odpowiednie zarządzanie czasem. 

Chociaż 80/20 jest najczęściej spotykanym stosunkiem, może również istnieć w innych podobnych proporcjach, takich jak 70/30, 75/25 lub 85/15. Wszystkie te wartości pokazują, że niewielki odsetek przyczyn wpływa na wysoki odsetek wyników.

Czym jest zasada Pareto?

Jak już pisaliśmy, zasada Pareto określa, że ​​80% konsekwencji pochodzi z 20% przyczyn, zapewniając nierówną relację między wkładem a rezultatem. W jaki sposób ta sama zasada odnosi się do Twojego miejsca pracy i jak ją wykorzystać, aby przyspieszyć rozwój Twojej organizacji?

Reguła Pareta jest powszechną zasadą stosowaną w różnych branżach i firmach, aby pomóc określić zadania o najwyższym priorytecie, które przynoszą największy wpływ. Po zidentyfikowaniu zadań o dużym wpływie masz gwarancję zwiększenia wydajności i zysków. 

Chociaż pierwotnie zasada Pareto odnosiła się do podziału bogactwa, może być stosowana w wielu różnych kontekstach.

Zasada Pareto przykłady:

  • Podatki — 80% pieniędzy pochodzących z podatków pochodzi od około 20% społeczeństwa. 
  • Zarządzanie projektami — gdzie 80% efektu wynika z 20% nakładu pracy.
  • Firmy — które uzyskują 80% swoich dochodów od 20% swoich klientów.
  • IT — gdzie 80% awarii systemu jest spowodowanych przez 20% błędów.

Zasada Pareto w życiu codziennym

Możesz tego nie wiedzieć, ale nieświadomie stosujesz zasadę 80/20 w swoim codziennym życiu. 

Zajrzyj do swojej garderoby. Zauważ, że masz 10 par butów, ale niektórych w ogóle nie zakładasz. Czy rzadko odchodzisz od swojego ulubionego zamówienia lub wybierasz inną kawę w kawiarni? Ile aplikacji masz w telefonie i z których faktycznie korzystasz?

Tak właśnie działa zasada Pareta 80/20.

Zasada Pareto w marketingu i biznesie

Jednym z najczęstszych kontekstów dla zasady 80/20 są działania marketingowe i sprzedażowe firm. Choć często powtarza się, że 80% zysku każdej firmy generuje 20% jej klientów, to te same proporcje mogą dotyczyć innych obszarów działalności biznesowej, na przykład: 

  • 80% sprzedaży pochodzi z 20% produktów lub usług. 
  • 80% sprzedaży realizuje 20% sprzedawców. 

Co to oznacza w praktyce?

Aby zmaksymalizować efektywność, firmy powinny skoncentrować się na istotnych 20% działalności. Pierwszym krokiem do wdrożenia tej zasady jest określenie, które działania składają się na istotne 20%.

Pamiętaj jednak: Zasada 80/20 nie sugeruje, że pozostałe 80% można po prostu zignorować. Mogą one po prostu wymagać mniej uwagi lub mieć niższy priorytet. 

Zasada Pareto Lorenza

Wykres Pareto-Lorenza jest graficzną reprezentacją częstości występowania przyczyn problemu oraz ich skumulowanych wartości (krzywa Lorenza).

Jak wykorzystać regułę 80/20 na swoją korzyść? 

Zgodnie z zasadą, 20% twoich wysiłków daje 80% twoich wyników. Jeśli myślisz o zasadzie Pareto w kategoriach produktywności, niekoniecznie oznacza to, że powinieneś pracować tylko 20% czasu lub chodzić do biura jeden dzień w tygodniu. Należy zauważyć, że zasada Pareto nie sugeruje, że pracujesz mniej. Zamiast tego, stosując zasadę 80/20 w swoim dniu pracy, może pomóc ci ona zidentyfikować zadania, na których musisz się skoncentrować, aby zmaksymalizować czas i wyniki. Innymi słowy: pracuj ciężej nad zadaniami, które mają największe znaczenie. Tak jak w sprzedaży, tak w każdej branży należy skupiać się nie na drobiazgach a prawdziwych wyzwaniach, które dadzą najlepszy efekt. 

Unikanie pułapek zasady Pareto 

Jak wszystkie zasady, również ta ma kilka wad. Należy pamiętać, że nie ma ona na celu zmniejszenia obciążenia pracą. Zamiast tego, zasada pomaga ci ona zidentyfikować najważniejsze zadania na twojej liście rzeczy do zrobienia. Nie zaniedbuj jednak pozostałych obowiązków. W końcu te małe zadania staną się ważne, jeśli będziesz je zaniedbywać zbyt długo.

Reguła 80/20 może pomóc Ci określić, którzy z Twoich pracowników wykonują najwięcej pracy, jeśli zarządzasz zespołem. Jednak zauważenie 20% pracowników, którzy wykonują 80% pracy, niekoniecznie oznacza, że ​​powinieneś zwolnić wszystkich innych. Zamiast tego wykorzystaj tą wiedzę aby poprawić kompetencje i zwiększyć zaangażowanie całego zespołu. Szkolenie sprzedażowe to zawsze doskonały pomysł! 

Dlaczego szkolenia sprzedażowe dla handlów są tak ważne w branży OZE? Przeczytaj naszego bloga

Zrozumienie zasady Pareto

Pamiętaj, że liczby 20% i 80% nie są dokładnymi statystykami, tylko szacunkami i obserwacjami. Celem zasady pareta nie są liczby. Chodzi o to, że wszystko w biznesie nie jest sobie równe. Jest kilka rzeczy, które są ważniejsze w porównaniu z innymi. Poświęć swój czas na zadania lub pracę z klientami, które przyniosą najwyższe rezultaty. Stosowanie zasady Pareto w swojej firmie zwiększa prawdopodobieństwo zwiększenia zysków przy jednoczesnym ograniczeniu straconego czasu i wysiłków.

Pamiętaj: zasada 80/20 nie jest sztywną regułą! 

Jak korzystać z zasady Pareto

Zasadę Pareto można zastosować zwłaszcza w tych przedsiębiorstwach, które opierają się na obsłudze klienta. Została ona przyjęta przez różne programy do coachingu i zarządzania relacjami z klientami. Oto kroki, które należy podjąć, aby zastosować zasadę 80/20 do własnych celów:

  • Przeanalizuj wszystkie swoje codzienne lub cotygodniowe zadania.
  • Zidentyfikuj zadania, które przynoszą największy zysk.
  • Zastanów się jak delegować lub szybko eliminować zadania, które przynoszą mniejszy zysk.
  • Przygotuj plan, który przedstawia czas i zasoby w porównaniu z zadaniami priorytetowymi.

Kiedy stosować zasadę 80/20

Istnieje wiele sposobów na zastosowanie zasady Pareto w swoim miejscu pracy, szczególnie w branży sprzedaży. Poniższe przykłady pokazują, jak używać do analizowania czynników sukcesu i poprawy oraz maksymalizacji wysiłków w celu osiągnięcia wyników.

Identyfikacja przychodów

Stosowanie zasady 80/20 w sprawach biznesowych ma kilka zalet, zwłaszcza w zakresie tego, jak można usprawnić model biznesowy firmy, aby inwestować w ludzi, produkty i systemy, które oferują największe zyski.

Rozwój kariery

Możesz zastosować zasadę 80/20, aby usprawnić wyszukiwanie pracy, szukać najbardziej znaczących możliwości i budować silną sieć zawodową.

Wydajność

Możesz użyć reguły 80/20, aby określić, które zadania mają największy wpływ i zoptymalizować wydajność, aby uzyskać jak najwięcej wyników. Użyj zasady Pareto, aby zaplanować swój czas, wykonać ważne zadania, ustalić realistyczne terminy i poprawić koncentrację.

Relacje z klientem

Zastosowanie zasady Pareto do relacji z klientami może pomóc w określeniu, jak najlepiej wchodzić w interakcje z klientami i zrozumieć, jak wpływają one na biznes. Jak zbadać potrzeby klienta? Dowiedz się z naszego artykułu

Zasada Pareto zarządzanie czasem 

Zasada Pareto przydaje się również w kontekście zarządzania czasem. Dzięki niej możesz zmaksymalizować swoją wydajność, ograniczając ilość czasu spędzanego na robieniu co nie daje Ci pożądanych rezultatów. Jest to szczególnie korzystne dla kadry kierowniczej i menedżerów, którzy mogą opierać się na zasadzie Pareto, decydując, którymi zadaniami chcą się zająć (tj. kluczowe 20%), a które delegować (pozostałe 80%). Więcej na temat umiejętnego zarządzania czasem pracy przeczytasz na naszym blogu

Najciekawszą rzeczą w regule 80/20 jest możliwość analizowania swoich celów i zadań. Dzięki niej najpierw zaczniesz zajmować się tym, co przyniesie Ci największe rezultaty!