Przejdź do treści
Blog.

„Ciepłe Mieszkanie” – nowy program dofinansowań

21 lipca ruszył program “Ciepłe Mieszkanie”. Program skierowany jest do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, którzy będą mogli starać się o dotację w swoich gminach. 

„Ciepłe Mieszkanie” – nowy program dofinansowań 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.  Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania? Wyjaśniamy. 

Kto może skorzystać z dofinansowania “Ciepłe Mieszkanie”?

Program skierowany jest do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Będą oni mogli starać się o dofinansowanie w w swoich gminach.

“Przeznaczamy kwotę 1,4 mld złotych na działania, dzięki którym właściciele takich mieszkań będą mogli ogrzać się zdecydowanie wydajniej. korzystając z bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania swoich mieszkań. Dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 r. programu „Czyste Powietrze” i kolejny krok w szeregu działań, których efektem ma być poprawa stanu powietrza w Polsce. Liczymy, że i tym razem Polacy chętnie skorzystają z oferowanej formy uzyskania bezzwrotnych dotacji i rozpoczną remonty w swoich domach.” – Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma wspierać zastosowanie:

  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • kotła na pellet drewniany o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • pompy ciepła powietrze-woda,
  • pompy ciepła powietrze-powietrze,
  • podłączenie lokalu do wspólnego, efektywnego źródła ciepła.

Oprócz tego dofinansowanie może objąć także:

  • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • wymianę okien i drzwi,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Ile wyniesie dotacja z programu “Ciepłe Mieszkanie”?

Budżet na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” wynosi 1,4 mld zł. Wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta. Może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. 

Program “Ciepłe Mieszkanie”, tak jak “Czyste powietrze” będzie podzielony na trzy poziomy dofinansowania. Pierwszy poziom będzie skierowany do osób mających dochody do 120 tys. zł rocznie. Właścicielom mieszkań będzie przysługiwać podstawowy poziom dotacji w wysokości do 15 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych) na lokal. 

Z kolejnego poziomu skorzystają właściciele mieszkań, których dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1673 zł. Natomiast w gospodarstwie jednoosobowym 2342 zł. Dotacja dla tej grupy właścicieli wyniesie do 25 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych).

Trzecią grupą beneficjentów programu “Ciepłe Mieszkanie” będą właściciele mieszkań, gdzie dochód nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w jednoosobowym. Te osoby mogą liczyć na najwyższą dotację, która ma wynieść do 37,5 tys. zł na lokal (do 90% kosztów kwalifikowanych). 

We wszystkich progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Ponadto na wyższe dotacje mogą liczyć mieszkańcy gmin, które w największym stopniu borykają się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Główny Inspektor Środowiska określił na tej podstawie 322 gminy. 

Jak otrzymać dofinansowanie z programu “Ciepłe Mieszkanie”?

Właściciele lokali nie będą mogli składać wniosków o dofinansowanie bezpośrednio do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumenty będą przyjmowane przez gminy, które odpowiadają za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków, zawieranie umów i przydział środków dotacyjnych. 

Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 roku, a drugi nabór do 31 grudnia 2023 roku, w zależności od dostępności środków.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu. Pytania należy kierować na specjalną skrzynkę e-mail programu: [email protected]

Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku!