Przejdź do treści
Blog.
dofinansowania do oze w 2022

Jakie są dostępne dofinansowania do OZE w 2022 roku?

Odnawialne źródła energii biją rekordy popularności. Wzrasta zainteresowanie ekoenergetycznymi rozwiązaniami dla domów, dzięki którym ich właściciele mogą cieszyć się niezależnością i bezpieczeństwem. Ceny prądu w Polsce i całej Europie rosną od lat i osiągają rekordowe kwoty. Nikt nie ma wątpliwości, że wkrótce nasze rachunki za prąd będą jeszcze wyższe. Coraz częściej decydujemy się na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii. Liczne programy i dofinansowania do OZE ułatwiają decyzję o inwestycji ekoenergetyczne rozwiązania.

Na jakie dofinansowania możemy liczyć w 2022 roku?

Dofinansowania z programu Mój Prąd 4.0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 kwietnia uruchomił nabór do czwartej edycji programu Mój Prąd. Program został ogłoszony w 2019 roku i cieszy się ogromną popularnością. Rządowe dofinansowania z pewnością przyczyniły się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Wzrosła również ilości domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Czym różni się czarta edycja od poprzednich? 

Wsparcie finansowe nie obejmuje już tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie możemy otrzymać również na magazyny ciepła i energii oraz inteligentne systemy zarządzania energią. 

Więcej o programie można przeczytać na naszym blogu oraz na stronie mojprad.gov.pl

Najważniejsze zasady programu Mój Prąd 4.0:

 • nabór wniosków trwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków,
 • dotacja przysługuje na inwestycje poniesione od 1 lutego 2020 roku,
 • dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby,
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, a maksymalna kwota może wnieść 20,5 tys. złotych,
 • program nie obejmuje dofinansowania do rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych, 
 • dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu, a także prosumenci, którzy z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net metering) przejdą na nowy system rozliczeń (zmiana musi być potwierdzona przez OSD).

mój prąd 4.0 columbus elite

Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze ruszył w 2018 roku, od tego czasu złożono ponad 430 tys. wniosków. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budżet programu wynosi aż 103 miliardy złotych, a wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca 2027 roku. 

Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła.

Ile wynosi kwota dofinansowania?

 • 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
 • 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania – dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na osobę wynosi do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 
 • 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania — dla osób, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Pod koniec marca tego roku, zostało uruchomione nowe narzędzie w programie Czyste Powietrze. Jest to wyszukiwarka gmin, pozwalająca na łatwe sprawdzenie, które gminy podpisały porozumienie umożliwiające uczestnictwo w programie. Do tej pory porozumienie podpisało już 83% wszystkich gmin w Polsce.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu Czyste Powietrze? Odwiedź stronę czystepowietrze.gov.pl

Czyste Powietrze 2022 — jakie zmiany obowiązują w III części programu?

Od 25 stycznia osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać aż do 90% dofinansowania do wymiany przestarzałego kotła. Z dotacji można sfinansować także ocieplenie budynku lub zakup nowych okien i drzwi. 

Od tego roku wprowadzona została możliwość określania kryterium dochodowego na podstawie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Nowe zasady wprowadzają również możliwość połączenia dofinansowania z programu Czyste Powietrze z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości projektu. Będzie możliwe również wydłużenie czasu realizacji inwestycji z powodu opóźnień wynikających z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Od tego roku dotacje obejmują także kotły wielopaliwowe na drewno kawałkowe i pelet. 

Dofinansowania a ulga termomodernizacyjna 

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. 

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej (17% lub 32%),
 • według 19% stawki podatku liniowego,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zwrot podatku wynosi:

 • 9 010 zł dla podatników rozliczających się według skali 17%,
 • 10 070 zł dla podatników rozliczających się według stawki 19%,
 • 16 960 zł dla podatników rozliczających się według stawki 32%.

W ramach ulgi można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia, jednak kwota nie może przekroczyć 53 000 zł.

Podstawowe zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej:

 • możliwość odliczenie przysługuje jedynie na istniejące już budynki,
 • czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat,
 • obliczyć można wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, jeśli podatek ten nie został już przez podatnika naliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług,
 • jeśli kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek,
 • odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Aby dowiedzieć się więcej o przedsięwzięciu termomodernizacyjnym, warto odwiedzić stronę internetową

“Moje Ciepło” 2022 — nowy program dofinansowania do pomp ciepła

6 maja wystartował program „Moje Ciepło” pozwalający na uzyskanie dotacji do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Można już składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, należy jednak pamiętać o obowiązującej zasadzie: najpierw inwestycja — potem wypłata. 

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł, w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła.

O programie „Moje Ciepło” pisaliśmy w poprzednim artykule. Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie gov.pl.

Szukasz rozwiązań dla swojego domu? Wybierz energię z OZE! Dzięki ekoenergetycznym rozwiązaniom obniżysz rachunki za prąd do minimum i zagwarantujesz sobie bezpieczeństwo oraz niezależność na lata. Columbus Elite to lider działający w branży odnawialnych źródeł energii. Zaufało nam już ponad 23 800 Klientów, a całkowita moc, zainstalowana przez naszą spółkę w OZE wynosi 110 MW! Nasi Doradcy Energetyczni działają na terenie całej Polski.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Columbus Elite? Odwiedź nas na Facebooku.