Przejdź do treści
Blog.
bezpieczeństwo energetyczne polski

Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym Europy

Sytuacja klimatyczna i geopolityczna sprawia, że ceny surowców gwałtownie rosną, a niezależność energetyczna staje się obecnie głównym celem Europy. Z uwagi na ostatnie wydarzenia, Europa stara się jest uniezależnić się od rosyjskich zasobów. Nie ulega wątpliwości, że kluczową rolę w tej energetycznej transformacji odegrają odnawialne źródła energii. 

Zależność Europy od paliw kopalnych w Rosji 

System energetyczny Europy jest w dużym stopniu uzależniony od importu gazu i ropy. Ponad połowa dostaw gazu do Niemiec pochodzi z Rosji. Obecna sytuacja geopolityczna, powoduje szybkie i fundamentalne zmiany europejskiej strategii energetycznej.

Kryzys pokazuje, że odejście od importowanych paliw kopalnych jest ważne nie tylko w walce ze zmianami klimatycznymi, ale także ze względu na bezpieczeństwo. Sytuacja polityczno-militarna w Europie Wschodniej przekształciła debatę o transformacji energetycznej. Rosja, najważniejszy partner w handlu energią, w coraz większym stopniu staje się obciążeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Ten kraj jest ogromnym producentem i eksporterem paliw kopalnych, zwłaszcza ropy i gazu. Jednym ze skutków ataku na Ukrainę, będzie fundamentalne przekształcenie kwestii bezpieczeństwa energetycznego Europy. To z kolei przyspieszy dekarbonizację. Dostawy rosyjskiego gazu do Europy spadną, w wyniku sankcji handlowych. Natomiast w dłuższej perspektywie, dlatego że kraje europejskie nie będą już chciały być zakładnikami rosyjskich dostaw energii. Niezależność energetyczna to staje się kluczowa do zapewnienia bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna Europy 

Na początku miesiąca Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. Polityki Surowcowej Państwa. Kilka dni później, 8 marca Komisja Europejska przedstawiła plan odejścia od rosyjskich paliw kopalnych

Głównym celem „Polityki Surowcowej Państwa” będzie zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju. Oprócz wskazania najważniejszych surowców dla prawidłowego funkcjonowania polskiej gospodarki, dokument przyjętej ustawy określa i wyznacza działania pozwalające na zabezpieczenie dostępu do źródeł energii. 

Przyjęta dziś przez Radę Ministrów uchwała ws. Polityki Surowcowej Państwa to ważny dokument strategiczny, wskazujący najważniejsze surowce, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania krajowej gospodarki. Określa on nie tylko zapotrzebowanie na nie, ale także wyznacza działania niezbędne do zabezpieczenia dostępu do nich – Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska. 

Podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. energii rozmawiano o bezpieczeństwie energetycznym, polityce klimatyczno-energetycznej, cenach energii czy kwestii gazu. Ministrowie rozmawiali także o wsparciu ukraińskiego sektora energetycznego poprzez przyspieszenie planowanego połączenia ukraińskiej sieci elektroenergetycznej z europejską. To uniezależniło by ją od Rosji.

Im szybciej przejdziemy na odnawialne źródła energii i wodór w połączeniu z większą efektywnością energetyczną, tym szybciej będziemy naprawdę niezależni i będziemy panować nad systemem energetycznym. Omówię propozycje Komisji z europejskimi przywódcami w Wersalu jeszcze w tym tygodniu, a następnie wraz z moim zespołem będziemy pracować nad ich szybkim wdrożeniem – oznajmiła Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Dążenie do zmniejszenia uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu i ropy wywoła zmianę paradygmatu na źródła czystej energii. 

Unia Europejska ogłosiła nowe plany szybkiego zmniejszenia swojej zależności od rosyjskiego gazu i przyspieszenia przejścia na czystą energię. Brutalna inwazja Rosji na Ukrainę i ciągłe groźby dalszego ograniczenia dostaw gazu i ropy do Europy sprawiły, że czysta energia stała się jeszcze ważniejszym priorytetem. 

Jakie są alternatywy energetyczne dla Europy?

Jak twierdzą eksperci, kryzys polityczno-militarny na wschodniej flance NATO zwiększa pilną potrzebę przejścia na czyste źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa. Dużym i trwałym efektem będzie znaczne przyspieszenie inwestycji w energię odnawialną, przy znacznie większej ilości energii słonecznej i wiatrowej zarówno na lądzie, jak i na morzu. Pewną rolę odegra również import paliw na bazie czystego wodoru. Fakt, że ekoenergetyczne rozwiązania gwarantują zerową emisję, był zwykle postrzegany jako główna zaleta energii odnawialnej. Od tej chwili kraje importujące energię będą również przywiązywać dużą wagę do faktu, że energia odnawialna jest energią lokalną.

Ochrona środowiska w Europie nabiera tempa, a bezpieczeństwo energetyczne każdego kraju wymaga produkowania energii z OZE. Nowy plan Komisji Europejskiej obejmuje przyspieszenie wydawania pozwoleń na projekty dotyczące energii odnawialnej. Aby zasilać przemysł ciężki, UE chce zastąpić rosyjski gaz paliwem wodorowym wytwarzanym z energii odnawialnej.

Obecny kryzys przyspieszy globalne przejście na czystą energię i niezależność energetyczną. W krajach, które już zapisały się na transformację energetyczną w imię działań na rzecz klimatu, sprawy będą się toczyć jeszcze szybciej. Obejmie to również zastąpienie importu ropy naftowej poprzez przyspieszenie rewolucji pojazdów elektrycznych. Po co być zależnym od importu energii, skoro system transportu można prowadzić w dużej mierze na energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE?

Niezależność energetyczna – fotowoltaika najszybciej rosnącym segmentem w Polsce

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, 2021 rok był pod względem przyrostu instalacji fotowoltaicznych. Wzrost jest częściowo napędzany wprowadzaniem nowych planów klimatycznych w wielu krajach. 

W Polsce na koniec grudnia 2021 roku moc zainstalowana fotowoltaiki wyniosła 7670 MW. To wzrost o 93,6 % w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2020. 

źródło: are.waw.pl

Odnawialne źródła energii dzisiaj stały się szczególnie istotnym zasobem, stanowiącym o budowaniu realnej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego.

Dołącz do nas na Facebooku!