Przejdź do treści
Blog.
pszczoły a farmy fotowoltaiczne

Pszczoły a farmy fotowoltaiczne

Biznes może iść w parze z troską o środowisko, tak samo jak technologia może współistnieć z naturą. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetów Lancaster i Reading w Wielkiej Brytanii pozwoliło określić pozytywny związek między farmami fotowoltaicznymi a pszczołami. Czy farmy fotowoltaiczne mogą pomóc owadom? Dlaczego pszczoły są tak ważne? Dowiedz się więcej o roli zapylaczy w naszym życiu!

Spis treści:

Jaką rolę w naszym życiu odgrywają pszczoły?

Każdy z nas zna sformułowanie pracowity jak pszczoła i wesołą bajkową postać Pszczółki Mai. Czarno-złote paski, półprzezroczyste skrzydła i charakterystyczne futrzane ciałko sprawiają, że pszczoły jest częstym widokiem w lasach i ogrodach na całym świecie. Jednak często nie zdajemy sobie spawy, dlaczego tak bardzo potrzebujemy tych sworzeń i jaki wiele im zawdzięczamy.

Pszczoły są najważniejszymi zapylaczami na ziemi i nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że od nich dosłownie zależy nasze życie. Pszczoły są znane ze swojej roli w dostarczaniu wysokiej jakości żywności, np. miodu oraz innych produktów takich jak wosk pszczeli, propolis. Ale praca pszczół to znacznie więcej! Bez pszczół nie byłoby orzechów, kawy, kakao, pomidorów, jabłek czy migdałów…

Pszczoły odgrywają kluczową rolę w życiu naszej planety

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa około 80% wszystkich roślin kwiatowych jest zapylanych przez zwierzęta, głównie owady, w tym pszczoły, Ich działalność pomaga zapewnić około 35% światowej produkcji żywności.  Pszczoły są niezbędne dla zdrowia ludzi i planety. Miód i inne produkty mają właściwości lecznicze, a ich rola jako zapylaczy sprawia, że ​​są one niezbędne do zaopatrzenia w żywność.

Dlaczego pszczoły są tak ważne dla naszego środowiska?

W ciągu ostatnich 50 lat ilość upraw zależnych od zapylaczy (tj. owoców, warzyw, nasion, orzechów i nasion oleistych) potroiła się. Pszczoły odgrywają ważną rolę w zakresie produkcji rolniczej. Zapylacze wpływają na  większą ilość plonów rolnych, poprawiają ich jakość oraz zwiększają odporność roślin na szkodniki.

Uprawiane rośliny są ważnym źródłem dochodu dla rolników, zwłaszcza tych mniejszych i gospodarstw rodzinnych w krajach rozwijających. Zapewniają pracę i dochody milionom ludzi. Według szacunków międzynarodowego badania przeprowadzonego w 2016 r. przez Międzyrządową Platformę ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych roczna globalna produkcja żywności, która zależy bezpośrednio od zapylania, wynosiła od 235 do 577 miliardów dolarów.

Bioróżnorodność i ochrona środowiska

Pszczoły są odpowiedzialne za kształtowanie różnorodności biologicznej. Bez ich pracy wiele gatunków roślin nie wydawałaby owoców i nasion. Te owady, odgrywają także wielką rolę w hodowli lasów, przyczyniając się do wzrostu liczby nasion i zwiększenia urodzaju. 

Odgrywają rolę w utrzymaniu zdrowych ekosystemów, są niezbędne dla zachowania równowagi ekologicznej i bioróżnorodności w przyrodzie. Zapewniają jedną z najbardziej rozpoznawalnych usług ekosystemowych, czyli zapylanie, które umożliwia produkcję żywności. Chronią i utrzymują ekosystemy, a także gatunki zwierząt i roślin.  Pszczoły zapylają około 80% polnych kwiatów w Europie!

Pszczoły pełnią także funkcję wskaźników stanu środowiska. Obserwując pszczoły, możemy zauważyć niepokojące zmiany w środowisku i odpowiednim momencie wdrożyć niezbędne środki zapobiegawcze.

pszczoły a fotowoltaika

Dlaczego pszczoły znikają? Jakie mogą być tego konsekwencje dla nas i środowiska?

Praktyki rolnicze, globalne ocieplenie i choroby to tylko kilka powodów, dla których liczba pszczół spada. Wzrost czynników, takich jak pestycydy i urbanizacja, oznacza, że ​​pszczoły obecnie zanikają, co ma negatywny wpływ na wiele ekosystemów Ziemi.

Główne zagrożenia dla zapylaczy:

  • Utrata siedlisk — wzrost rozwoju obszarów miejskich i inwazyjnych metod hodowli spowodował, że wiele obszarów, które kiedyś nazywano pszczołami domowymi, już nie istnieje.
  • Stosowanie pestycydów — są one przeznaczone do zabijania szkodników, jednak ze względu na swoją  toksyczność mają one również niekorzystny wpływ na inne owady.
  • Zmiany klimatu — ekstremalne warunki pogodowe, zaburzenia i zmiany pór roku ma bezpośredni wpływ na owady zapylające. 
  • Choroby, pasożyty i gatunki inwazyjne powodują spustoszenie wśród rodzimych gatunków 

Utrata pszczół wpłynęłaby na dostawy miodu, ale, co ważniejsze, na światowe bezpieczeństwo żywnościowe i bioróżnorodność. Bez nich świat mógłby wyglądać zupełnie inaczej.

Jak możemy pomóc pszczołom?

Jednym z najłatwiejszych sposobów pomocy pszczołom jest sadzenie w ogrodzie wielu przyjaznych pszczołom kwiatów. Zielone podwórka i ogrody mogą być istotnymi zasobami dla owadów. Uprawa kwiatów i pozostawienie chwastów do rozwoju może przyczynić się do zdrowia i liczebności pszczół poprzez zapewnienie pożywienia i schronienia. Ograniczenie czynności związanych z kształtowaniem krajobrazu, takich jak koszenie lub przycinanie, może pomóc pszczołom poprzez zwiększenie ilości dostępnej roślinności.

Farmy fotowoltaiczne — połączenie technologii z naturą 

Od kilku lat populacje pszczół i wszystkich owadów miododajnych spadają,  co sprawia, że ​​ich ochrona jest, jeszcze ważniejsza.  Z tego powodu naukowcy badają nowatorskie praktyki gospodarowania gruntami, a niektóre z najbardziej obiecujących obejmują symbiotyczny związek między rolnictwem a fotowoltaiką. W jednym z takich badań opublikowanym w czasopiśmie Biological Conservation zbadano ekonomiczne korzyści integracji uli z farmami słonecznymi.  Wytwarzanie energii słonecznej i rolnictwo to działania, które najwyraźniej mają ze sobą niewiele wspólnego. Łączy je jednak jedno: użytkowanie gruntów. Instalacja fotowoltaiki na dużych obszarach może w niektórych przypadkach konkurować z rozwojem lokalnych upraw.

Przy budowie farm fotowoltaicznych konieczne jest zagospodarowanie dużego terenu, a najczęstszym gruntem stają się tereny uprawy roślin. Niedawno przeprowadzone badania sugerują, że zasiewając tereny farm fotowoltaicznych roślinami, możemy pomóc zapylaczom. Powstałe w ten sposób łąki kwietne przyciągałyby pszczoły oraz owady.  Przyjazne  rośliny rosnące pod panelami słonecznymi dostarczają pszczołom pożywienia i schronienia. 

Pierwsze próby wdrożenia projektu udowodniły, że wokół farm otoczonych przez polną roślinność pojawiło się aż 4 razy więcej pszczół niż w przypadku elektrowni położonych na trawie darniowej. 

columbus farmy fotowoltaiczne

Columbus to główny dostawca usług na rynku energetyki odnawialnej

Lider branży OZE nie działa jedynie w segmencie dachowych instalacji fotowoltaicznych. Spółka Columbus Energy znajduje się w krajowej czołówce pod względem posiadanych farm fotowoltaicznych! 

Farmy słoneczne mają zasadnicze znaczenie dla transformacji energetycznej i zrównoważenia środowiskowego, ale zajmują duże połacie ziemi i dlatego powinny w miarę możliwości przynosić dodatkowe korzyści środowiskowe, handlowe. Skoro mogą także pomóc pszczołom, trzymamy kciuki za ich rozwój!

Dołącz do nas na Facebook’u