Przejdź do treści
Blog.
columbus elite

Wyniki Columbus Elite

W ubiegłym tygodniu został opublikowany skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku. Columbus Elite dostarczył zieloną energię do ponad 21 tys. Klientów, a łączna moc zainstalowana w OZE wynosi obecnie 95 MW. 

Idea neutralnej klimatycznie gospodarki bez wątpienia jest dla nas priorytetem. Od dwóch lat budujemy organizację skupiającą mniejszych i większych przedsiębiorców działających przede wszystkim na rzecz ekotransformacji. W maju, jako jedna z kilku Spółek podpisaliśmy Kartę Zielonej transformacji. Tym sposobem zobowiązaliśmy się do jawnej strategii na rzecz ochrony środowiska oraz dążenia do zmniejszenia śladu węglowego.

Columbus Elite na drodze do transformacji 

Polska jest najbardziej uzależnioną od węgla unijną gospodarką. Jeśli będziemy utrzymywać węglową energetykę, to będziemy narażeni na dalsze wzrosty cen uprawnień do emisji CO2, a więc dalsze obciążanie polskich odbiorców. Kluczem do ograniczenia cen jest trwała zmiana miksu energetycznego w Polsce. Nasze społeczeństwo jest świadome konieczności rezygnacji z konwencjonalnych źródeł energii na rzecz OZE. Oprócz korzyści dla środowiska jakie dają ekoenergetyczne źródła energii takie jak fotowoltaika czy pompy ciepła, użytkujący je prosumenci mogą cieszyć się niezależnością energetyczną i obniżeniem rachunków za energię do minimum. Columbus Elite propagując zieloną energię prosto ze słońca nadaje tempa zmianom w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce. 

229 tys. ton CO2 – ślad węglowy jaki Columbus Elite zaoszczędził od momentu powstania Spółki

Zmiany klimatyczne stanowią obecnie jeden z najważniejszych problemów środowiskowych. Mianem „śladu węglowego” określa się wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Średnio, na jednego Polaka suma wszystkich gazów cieplarnianych to 8,5 tony na rok. Według Global Carbon Atlas jesteśmy dosyć wysoko w skali świata, bo na 40 miejscu. Ponadto potrzebne jest zmniejszenie emisyjności energii elektrycznej i ciepła poprzez odchodzenie od paliw kopalnych 

Działania Columbus Elite skoncentrowane są na jak największym wkładzie do przyjętej przez Unię Europejską strategię, tak by wyznaczony rok 2050  stał się datą ogłoszenia neutralności klimatycznej dla całej Europy. 

Raport Grupy Kapitałowej Columbus Energy dostępny jest pod linkiem.

Zapraszamy na naszego facebooka.