Przejdź do treści
Blog.
franczyza

Ustawa Franczyzowa

Franczyza w Polsce

W Polsce funkcjonuje ponad 1300 sieci franczyzowych, w których zaangażowane jest ponad pół miliona osób. Na rynku działają nie tylko globalne i europejskie marki ale również i coraz liczniej pojawiają się polskie modele franczyzowe.

Dynamiczny rozwój franczyz spowodował baczniejsze przyjrzenie się jej od strony regulacji prawnych. Niedawno rozpoczęły się prace nad projektem ustawy franczyzowej. Wraz z tym komunikatem w sieci pojawiło się wiele wątpliwości. 

Do wejścia w życie ustawy z pewnością minie jeszcze trochę czasu. Jest to jednak moment, w którym to franczyzodawcy i franczyzobiorcy mogą w realny sposób wpłynąć na kształt nowej ustawy, biorąc udział w konsultacjach społecznych dokumentu. 

Powodem rozpoczęcia prac nad ustawą był sukces rozwoju sektora franczyzowego w Polsce. Z roku na rok przybywa franczyzodawców jak i osób chętnych do podjęcia współpracy jako franczyzobiorca. To spowodowało, że dotychczasowe regulacje stały się niewystarczające, a w momentach sporów, strony mogły opierać się wyłącznie na ogólnych przepisach prawnych. Nowa ustawa ma zwiększyć stabilność i unormować obowiązki między stronami.

Franczyza wydaje się modelem, który stawia niemal na równych warunkach podejmujących współpracę przedsiębiorców. Niestety wraz ze wzrostem zainteresowanych, pojawiły się problematyczne zachowania kontrahentów, które w wielu przypadkach powodują zakończenie przedsięwzięcia. 

Ustawa skupia się właśnie na tego typu problemach i będzie dążyć do ich uregulowania. Obowiązkiem państwa jest ochrona słabszych podmiotów, w tym przypadku franczyzobiorców. Z pewnością ustawy nie można postrzegać jako niekorzystnej dla przyszłych franczyz, a bardziej jako regulację, która jest niezbędna do zachowania równowagi i uczciwości podjętych współprac w modelach franczyzowych.

Obszary działań

Kilka z obszarów, które będą regulowane przez ustawę :

  • zakup towarów po rynkowych cenach oraz równe traktowanie franczyzobiorców i kandydatów

  • przygotowanie i przedstawienie wzoru umowy, 14 dni przed jej zawarciem

  • czas trwania stosunku prawnego pomiędzy stronami oraz określony czas wypowiedzenia umowy

  • wykluczenie umowy franczyzowej z grupy umów konsumenckich

  • obowiązek franczyzodawcy do przygotowania wszelkich niezbędnych informacji o ofercie dla kontrahenta

Ustawa nie ma na celu obniżenia opłacalności modelu franczyzowego. Nie zostanie powołany również oddzielny organ nadzoru franczyz. Regulacje prawne pozwolą na klarowne funkcjonowanie i stabilny rozwój sektora franczyz w Polsce. 

Dalsze kroki z pewnością poznamy już w niedługim czasie.