Przejdź do treści
Blog.
mój prąd

Mój Prąd 3.0 – od 1 lipca

Dla tych, którzy czekali na trzecią odsłonę programu “Mój Prąd” są dobre wieści. Dofinansowanie startuje 1 lipca 2021 roku. Zapowiadane wcześniej zmiany i rozszerzenia niestety nie będą miały miejsca przy tej edycji. Osoby, które chciały wnioskować o dofinansowanie do magazynów energii bądź ładowarek samochodowych, będą musiały poczekać. Istnieje szansa, że pojawią się one dopiero przy kolejnej edycji Mój Prąd 4.0 w 2022 roku. Szacuje się, że w startującej odsłonie będzie mogło skorzystać z wsparcia 178tys. rodzin.

Kiedy składać wnioski?

Wnioski w ramach Mój Prąd 3.0 można składać od 1 lipca do 22 grudnia 2021 roku.
Złożenie wniosku odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę https://mojprad.gov.pl/. W tej edycji programu nie należy wysyłać wersji papierowych wniosków do NFOŚiGW, są one wręcz odrzucane przez Fundusz.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W pierwszych dwóch edycjach programu “Mój Prąd” można było starać się o dofinansowanie nawet 5 tys. zł. Dla instalacji fotowoltaicznej (w odsłonie 3.0) kwota niestety została obniżona do 3 tys. zł. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię na własny użytek. Wsparcie obejmuje instalacje o mocy 2kW do 10kW montowane na budynkach mieszkalnych bądź gospodarczych. Miejsce położenia instalacji nie ma znaczenia, przede wszystkim musi ona zostać podłączona do licznika dwukierunkowego, którego właścicielem jest osoba starająca się o dofinansowanie. W przypadku nowych domów, musi on zostać oddany do użytku by mógł podlegać dofinansowaniu. Rozbudowanie instalacji fotowoltaicznej nie podlega wsparciu.

NFOŚiGW umożliwia złożenie wniosku wszystkim osobom, które po 01.02.2020 poniosły koszt kwalifikowany związany z zakupem instalacji fotowoltaicznej i jeszcze nie skorzystały z dofinansowania. Wszyscy, którzy złożyli wnioski w poprzedniej odsłonie po 6 grudnia mogą starać się o dotację jednakże wymagane jest ponowne złożenie wniosku. Tym razem wszystkie formalności mogą wykonać online co znacznie ułatwia i przyspiesza weryfikację.

Czy Mój Prąd można łączyć z innymi dofinansowaniami?

Program Mój Prąd nie wyklucza możliwości odpisania Ulgi Termomodernizacyjnej. Niestety nie może być łączony z innymi dofinansowaniami takimi jak np. “Czyste Powietrze”. W ramach programu “Czyste Powietrze” Prosument ma możliwość uzyskania również dofinansowania do paneli fotowoltaicznych..

Działające dofinansowania w zakresie OZE znacznie mogą obniżyć koszt inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Wpływają one na zwiększenie zainteresowania ekoenergetycznymi rozwiązaniami dla domów. Są one również wsparciem do przyspieszenia realizacji unijnej strategii Zielonego Ładu.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://mojprad.gov.pl/

Jeśli jesteś zainteresowany zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych, skontaktuj się z Doradcami Energetycznymi Columbus Elite.