Przejdź do treści
Blog.
columbus safe

Columbus Safe – bezpieczeństwo dla Twojego domu

Instalacje fotowoltaiczne są bezpieczne, a ryzyko pożarów jest nikłe. Jednak należy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z systemem generującym prąd stały, który do prawidłowego działania potrzebuje odpowiednich zabezpieczeń. Przeczytaj o rozwiązaniach Grupy Kapitałowej Columbus, które zapewniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe, np. o Columbus Safe.

 

Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej?

 • panele fotowoltaiczne – umożliwiają zamianę promieniowania słonecznego na energię elektryczną
 • inwerter – zmienia prąd stały na zmienny
 • okablowanie – łączą moduły fotowoltaiczne 
 • system montażowy – konstrukcja na dachu lub na gruncie, do której zamontowane są panele fotowoltaiczne
 • zabezpieczenia – zabezpieczenia nadprądowe, rozłączniki, ograniczniki przepięć

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego

3 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera szereg zmian w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 t.j., dalej: „Pb”). Zmiany dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznych (< 50 kWp) obowiązują od dnia 19.09.2020 r. 

Zgodnie z nowym art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Pb wprowadzono następujące regulacje: 

 • nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę, 
 • nie jest wymagane zgłaszanie wykonywania robót budowlanych polegających na: 
 • instalowaniu pomp ciepła, 
 • wolnostojących kolektorów słonecznych, 
 • urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej nie większej niż 50 kW.

 

Do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej niż 6,5 kW wymaga się: 

 •  uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 •  zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej i planowanego przystąpienia do jej użytkowania.

W ustawie brak jakichkolwiek zapisów dotyczących sposobu realizacji ochrony przeciwpożarowej. Nowelizacja nie uwzględnia wytycznych dotyczących stosowanych zabezpieczeń, materiałów, stosowania obniżania napięcia na wyjściu z modułów, czy też użycia dodatkowych urządzeń (optymalizatorów, łączników, itp.). 

 

Łuk elektryczny – bezpośrednia przyczyna pożaru

Samo zjawisko wystąpienia łuku elektrycznego w przypadku instalacji fotowoltaicznej występuje w niewielkiej skali. Łuk elektryczny powstaje najczęściej na skutek zwarć w urządzeniach elektrycznych, których przyczyną mogą być zarówno uszkodzenia, jak i błędne postępowanie człowieka. Ochroną przed tego typu incydentami jest stosowanie przez firmę surowych standardów instalacyjnych i najwyższej jakości komponentów, które są gwarancją wysokiej jakości montażu

Przyczyny powstania łuku elektrycznego:

 • Nieodpowiednie połączenie konektorów lub niekompatybilne konektory
 • Awaria diody Bypassowej
 • Popsuty konektor DC ze względu na starzenie
 • Nieprawidłowe spawanie w skrzynce przyłączeniowej modułów
 • Nieprawidłowa instalacja powodująca problemy ze stykiem elektrycznym
 • Pęknięty lub zużyty z przyczyn środowiskowych (np. starzenie) kabel elektryczny
 • Nieprawidłowy sposób włożenia przewodów – poluzowana wtyczka

Standardy bezpieczeństwa Columbus 

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, Columbus wypracował razem z ekspertami – producentami, dostawcami oraz rzeczoznawcami PPOŻ, własny model zabezpieczeń. Naszym priorytetem było nie tylko znalezienie dobrych rozwiązań spełniających nowe wymogi, ale i takich, które przekraczają pod względem niezawodności proponowane w ustawie wymagania. 

Elementy zabezpieczeń, standardowo stosowane w każdej instalacji Columbus, to: 

 • rozdzielnica zabezpieczająca AC, wraz z zastosowaniem odpowiednich ograniczników przepięć, 
 • wyłącznik nadmiarowo-prądowy DC z wyzwalaczem, dzięki któremu w razie niebezpieczeństwa możemy trwale i widocznie przerwać obwód elektryczny poprzez zastosowanie awaryjnego wyłącznika, 
 • skrzynki z wyłącznikiem awaryjnym posiadają fabrycznie zamontowane przewody elektryczne, dzięki czemu eliminujemy potrzebę stosowania niepotrzebnych złącz MC4. Połączenia w skrzynkach są sprawdzane bezpośrednio w warunkach produkcyjnych, co pozwala na 100% pewność jakości przygotowanych skrzynek, 
 • specjalistyczny kabel z materiału ognioodpornego HDGs przy wyłączniku awaryjnym, 
 • sticker samogaszący Columbus Safe zamontowany w rozdzielnicy prądu stałego, 
 • inwerter z systemem AFCI – funkcja AFCI służy do wykrywania łuku elektrycznego. Po wykryciu łuku prądu stałego przekazuje on ostrzeżenie do układu DSP, który z kolei odcina łuk. Czas reakcji to kilka sekund, co gwarantuje bezpieczeństwo systemu. 

Dodatkowo instalacje powyżej 6,5 kWp: 

 • zabezpieczenie po stronie DC przez wyzwalacz wzrostowy MX zainstalowany bezpośrednio w skrzynce DC oraz przycisk awaryjny inicjujący zadziałanie wyzwalacza i odłączający zasilanie. 

Columbus Safe – system prewencji pożarowej

Wyłącznie w Columbus każda rozdzielnica prądu stałego wyposażona jest w sticker samogaszący, podnoszący bezpieczeństwo instalacji. 

Autonomiczny, aktywowany termicznie system prewencji pożarowej w formie elastycznej, kompozytowej taśmy, zawiera mikrokapsułki ze środkiem gaśniczym. 

Jak działa sticker?

W przypadku podniesienia temperatury w skrzynce do 120o Celsjusza, sticker samoczynnie uwalnia środek gaśniczy, likwidując ognisko pożaru. Uwolniony pod wpływem wysokiej temperatury gaz wypiera tlen z ogniska pożaru, tłumi pierwszy płomień i gwałtownie chłodzi otoczenie, a także zapobiega ponownemu zapłonowi. 

Taśmy Columbus Safe mogą znaleźć zastosowanie także w: 

 • systemach niskiego napięcia, 50-1000 V, do 60 l objętości, 
 • instalacjach elektrycznych w budynkach i budowlach, 
 • szafkach elektrycznych, kanałach kablowych, skrzynkach rozdzielczych, 
 • urządzeniach elektrycznych i sprzęcie gospodarstwa domowego, 
 • komputerach osobistych, sprzęcie serwerowym, 
 • przemysłowych urządzeniach elektrycznych, 
 • rozdzielnicach elektrycznych i szafach sterowniczych, 
 • automatyce przemysłowej, handlowej i usługowej, 
 • urządzeniach telekomunikacyjnych. 

Standard montażowy Columbus

Nasze instalacje wykonywane są zgodnie z niemal 90 punktami kontrolnymi, opracowanymi na bazie doświadczeń zachodnich sąsiadów. Podstawy bezpiecznej instalacji w Columbus zapewniają: 

 • przeszkoleni instalatorzy, 
 • niezawodne inwertery Solis wyposażone w funkcje monitorowania instalacji 24h, 
 • najwyższej jakości, certyfikowane komponenty instalacji renomowanych producentów. 

W ramach świadczenia najwyższej jakości usług oraz realizowanej kompleksowej opieki nad naszymi Klientami, w Columbus Care zapewniamy pełną obsługę w zakresie zgłoszenia do organów Straży Pożarnej oraz archiwizację zaakceptowanej dokumentacji. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Energetycznymi Columbus Elite!