Przejdź do treści
Blog.
praca przedstawiciel handlowy

#THINKPEOPLE – ludzie to siła Columbus Elite

Mówi się, że zmiany należy zaczynać od siebie, zgadzamy się z tym w 100%. Jednak by zmienić świat potrzeba znacznie więcej. Do tego niezbędne jest wielu ludzi i jeden wspólny, cel, w  tym wypadku ochrona środowiska. Troska o naturę wpisana jest w naszą misję, potwierdziliśmy to formalnie podpisując w maju Kartę Zielonej Transformacji. W ten sposób zobowiązaliśmy się jako Spółka do 100% działania na rzecz klimatu. 

Razem możemy więcej

 

Od samego początku istnienia Columbus Elite jednym z naszych mott jest #thinkpeople. Stwarzamy naszym pracownikom jak najlepsze warunki do rozwoju. Wiemy, że ciągłe podnoszenie kwalifikacji wpływa korzystnie na morale, wyniki jak i również rozwój organizacji. Praca w przyjemnej atmosferze wzmacnia więzi koleżeńskie oraz zaangażowanie w realizację celów. W Columbus Elite dbamy o to by nasi pracownicy mieli odpowiednią motywację do pracy. Dzięki zgranej organizacji możemy skutecznie realizować naszą strategię w kierunku zwiększenia świadomości ludzi dotyczącą odnawialnych źródeł energii.  

 

Jak mówi Prezes Columbus Elite Paweł Bednarek: “Dzisiaj nie chodzi tylko o to, by zdobyć pieniądze do organizacji. Chodzi o to, by stworzyć firmę, która będzie łączyć zasoby, kompetencje i będzie przyciągać ciekawe osoby do projektu.” 

 

Nasza najnowsza oferta Zielona Franczyza skierowana do przedsiębiorców, daje nam perspektywy do stworzenia największej w Polsce sieci sprzedażowej w branży OZE. Co w konsekwencji pozwoli nam na dotarcie do jeszcze większego grona  klientów i dostarczenie im ekoenergetycznych rozwiązań dla ich domów, gospodarstw, firm.  

 

To dzięki unikatowemu systemowi sprzedaży i innowacyjnym metodom zespół współpracowników Columbus Elite skutecznie buduje zawodową organizację w branży OZE. Celem Spółki jest dołożenie cegiełki w tworzeniu lepszych warunków życia dla obecnych i przyszłych pokoleń poprzez propagowanie zmian, jakie dają odnawialne źródła energii. Ważne jest dla nas ciągłe tworzenie partnerskich możliwości współpracy w naszych dynamicznych projektach – w najbliższym czasie na czele z Zieloną Franczyzą – powiedział Paweł Bendarek

Wyniki

W ciągu dwóch lat istnienia Columbus Elite przyczynił się do zwiększenia mocy portfela energetycznego OZE o 67MW. Przekłada się to na ponad 15 tys. zainstalowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wszystko to dzięki pracy około 500 agentów w całej Polsce. Każdego dnia zwiększamy ten wynik z myślą o lepszej zielonej przyszłości dla kolejnych pokoleń. 

W Columbus Elite wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zmienić świat. 

Dołącz do nas! Odwiedź nas na Facebook’u!

#thinkpeople