Przejdź do treści
Blog.
columbus elite

Zielony Ład i Columbus Elite

Zielony Ład to przyjęta strategia Unii Europejskiej o neutralności klimatycznej  państw członkowskich, która weszła w życie z końcem 2019 roku. Jest to dokładnie opracowany plan transformacji energetycznej, kładący nacisk na systematyczne zwiększanie mocy odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym do 2030 roku i całkowite zlikwidowanie i zrównoważenie szkodliwych wpływów na środowisko do 2050. 

Columbus Elite jako jeden z Inicjatorów Karty Zielonej Transformacji

Spółka Columbus Elite 21.05.2021 we Wrocławiu podpisała Kartę Zielonej Transformacji. To formalne potwierdzenie naszych działań i obietnica, że damy z siebie jeszcze więcej, by pomóc naszej planecie. 

Założenia Karty Zielonej Transformacji: 

  1. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
  2. jawna strategia
  3. odpowiedzialność 
  4. ślad węglowy
  5. protagonizm
  6. angażowanie
  7. stawianie wymagań
  8. sprawiedliwość ekologiczna 
  9. wsparcie 
  10. adekwatność

 

Dzięki wsparciu Grupy Kapitałowej Columbus, również tego dnia została otwarta pierwsza na świecie fabryka modułów fotowoltaicznych na bazie perwoskitów. Ta przełomowa technologia odmieni rynek OZE i pozwoli na użycie paneli fotowoltaicznych w niemal każdym miejscu. 

Troska o środowisko to od samego początku przyjęta przez nas misja. Nasza nowa oferta Zielonej Franczyzy oraz wciąż powiększająca się sieć sprzedaży daje nam szansę dotarcia każdego dnia do ogromnej ilości ludzi, zwiększenia ich świadomości dotyczącej odnawialnych źródeł energii, jak i dostarczenia im ekoenergetycznych rozwiązań dla ich domów. W ciągu dwuletniej działalności Columbus Elite udało nam się wzmocnić portfel mocy OZE w Polsce o 67MW, to ponad 15 tys. mikroinstalacji. To tak jakbyśmy posadzili 2,5 mln drzew oraz zmniejszyli roczną emisję gazów cieplarnianych o 68 tys. ton CO2. Każdy dzień naszej pracy jest krokiem w stronę zielonej przyszłości. 

 

Neutralność klimatyczna i Polska

Jest to maksymalne ograniczenie wytwarzania CO2 w każdym segmencie gospodarki: transporcie, przemyśle, energetyce oraz stworzenie równoważni tych emisji np. poprzez sadzenie drzew. 

Neutralność klimatyczna to trudna i kosztowna droga przed całą Europą. Niestety Polska zajmuje niechlubne miejsce lidera Unii Europejskiej w wypuszczaniu do atmosfery szkodliwych gazów cieplarnianych CO2. Rocznie wytwarzamy ich aż ponad 300mln ton. Polska musi odejść od węgla, jeżeli chce osiągnąć założenia strategii o neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dla kraju gdzie niemal 80% energii pochodzi wciąż z elektrowni węglowych to ogromne wyzwanie. Czasu na realizację planu nie ma dużo eksperci alarmują, że emisja gazów cieplarnianych musi spać o połowę do 2030 roku.

Czeka nas wszystkich bardzo dużo pracy, by zatrzymać degradację naszej planety. W Columbus Elite wierzymy jednak, że wspólnymi siłami przejdziemy zieloną transformację i dotrzemy do zrównoważonej przyszłości. 

Jeżeli chcesz wiedzieć o nas więcej, odwiedź nas na Facebooku!