Przejdź do treści
Blog.

Columbus Elite – Polityka Energetyczna Polski 2040

2 lutego 2021 roku to ważna data dla sektora paliwowo-energetycznego. Po 12 latach została przyjęta przez Radę Ministrów nowa strategia wyznaczająca kierunki rozwoju tego sektora. W skrócie PEP2040 przedstawia pełną wizję programu związaną z wykorzystaniem środków unijnych oraz krajowych, przeznaczonych na dalsze prace transformacji energetycznej w Polsce. Columbus Elite aktywnie wspomaga rozwój OZE w Polsce.

 

Jak powiedział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka:

Przed nami wyzwanie, jakim będzie zbudowanie nowego systemu energetycznego w najbliższych dwóch dekadach. To z jednej strony nadanie dynamiki dążeniu ku nisko- i zeroemisyjnej transformacji polskiej gospodarki, ale też konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.” 

Co zawiera PEP2040?

PEP2040 zawiera wiele istotnych szczegółów dotyczących wydatkowania funduszy na Krajowy Plan Odbudowy. W strategii znajdują się rozpisane kroki jakie musi podjąć Polska, by wejść na ścieżkę niskoemisyjności. Również przedsiębiorcy i obywatele znajdą tam informacje dotyczące obejmujących ich wymogów. Zawarte są w niej również działania związane z sektorem OZE i plany na zwiększenie wykorzystania tego rodzaju technologii. Polska musi zwiększyć poziom wytwarzania energii, dzięki rozwiązaniom OZE oraz wykorzystywać w większej mierze paliwa alternatywne w transporcie, rozwijając elektromobilność i wodoromobilność.

Głównymi celami PEP2040 są:

  1. Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych
  2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej
  3. Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych
  4. Rozwój rynków energii
  5. Wdrożenie energetyki jądrowej
  6. Rozwój odnawialnych źródeł energii
  7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
  8. Poprawa efektywności energetycznej

Co z węglem?

Pod lupę wzięto przede wszystkim sektor węglowy. Jak wiadomo od zawsze stanowi on podstawę energetyczną w Polsce. Odejście od tego źródła niesie za sobą wiele konsekwencji, które dotyczą przede wszystkim ludzi pracujących w kopalniach.  Odnalezienia się i przebranżowienie na nowym rynku pracy może nie być dla nich łatwe i budzi wiele kontrowersji. 

OZE przyszłość energetyki w Polsce 

Do 2040 roku w Polsce ponad połowa mocy zainstalowanych ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Rozbudowany ma zostać sektor morskiej energetyki wiatrowej oraz uruchomiona elektrownia jądrowa. Mają one stanowić nowy mocny obszar przemysłu w Polsce. 

Całą strategie opracowano na podstawie analiz i prognoz dotyczących wpływu człowieka na zmiany środowiskowe. Jest ona również podjętą taktyką do wywiązania się z ustaleń o neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. 

Z całą strategią polityki energetycznej Polski do 2040 roku możesz zapoznać się w Dzienniku Ustaw.

Columbus Elite działa w trosce o środowisko

Columbus Elite swoimi działaniami przyczynia się do zwiększenia udziału oze w Polsce. Dostarczamy do domów jednorodzinnych rozwiązania ekoenergetyczne, takie jak panele fotowoltaiczne, pomy ciepła, magazyny energii czy ładowarki samochodowe. Stan środowiska jest dla nas ważny, dlatego naszą misją jest zapewnienie czystego powietrza dla nas oraz dla przyszłych pokoleń. Staramy się systematycznie edukować społeczeństwo w zakresie dbania o środowisko. Pokazujemy przydatne rozwiązania, dzięki którym segregacja śmieci, zużywanie mniejszej ilości energii lub recykling, będą powszechnie stosowane.

Śledź na bieżąco nasz profil na Facebook’u. Znajdziesz tam więcej informacji dotyczących działalności Columbus Elite.