Przejdź do treści
Blog.

Mój Prąd 3.0. – Dofinansowanie do fotowoltaiki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że uruchomienie kolejnej edycji programu planowane jest na 1 lipca 2021 r. Jest też dobra informacja dla osób, które kupiły instalację fotowoltaiczną po 31 stycznia 2020 roku. Koszty poniesione na fotowoltaikę przed terminem rozpoczęcia naboru będą kwalifikowały się do skorzystania ze środków nowej edycji programu „Mój Prąd”!

Mój Prąd 3.0 – start 1 lipca

Nabór do „Mojego Prądu 3.0” wystartuje 1 lipca 2021 roku, ale do programu zostaną zakwalifikowane instalacje fotowoltaiczne zakończone po 31 stycznia 2020 roku (decyduje data poniesienia kosztu za instalację). Oznacza to, że osoby zainteresowane dotacją z nowej edycji tego programu nie muszą czekać z wydatkami związanymi z inwestycją w fotowoltaikę.


– Program będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru, ale po 31 stycznia 2020 r., będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie – informuje Donata Bieniecka-Popardowska z Narodowego Funduszu.

Mój Prąd 3.0 – warunki programu

Warunki programu „Mój Prąd 3.0”:

  • rozpoczęcie nowego naboru planowane jest na 01.07.2021 planowo potrwa on do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków,
  • koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r.,
  • finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
  • przedział mocy instalacji 2-10 kW,
  • dotacje mają objąć instalacje PV i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej,
  • dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
  • Mój Prąd, a ulga termomodernizacyjna – otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania za 2021 r., w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, trwają przygotowania związane ze szczegółowymi zasadami nowej edycji programu priorytetowego „Mój Prąd”, w tym przewidywanej wysokości dofinansowania. Z zapowiedzi wynika, że trzecia edycja programu Mój Prąd będzie znacznie bardziej rozbudowa. Planowane wsparcie miałoby obejmować dodatkowo magazyny energii czy przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych.

Mój Prąd 3.0 i Bilet do przyszłości

Chcesz skorzystać podwójnie? Tylko do 31 marca 2021 roku kupując instalację fotowoltaiczną od Columbus Elite otrzymasz dofinansowanie z programu “Mój Prąd”, ale także “Bilet do Przyszłości”. Bilet to karta, dzięki której otrzymasz 5000 zł rabatu na nasze ekologiczne produkty jak fotowoltaika, pompa ciepła, magazyn energii czy ładowarka elektryczna.
Zasady promocji znajdziesz na stronie columbushome.pl.