Przejdź do treści
Blog.

Działalność gospodarcza — jak założyć?

Marzy Ci się od małego, by być własnym szefem? Z pewnością ten artykuł będzie dla Ciebie przydatny! Działalność gospodarcza zapewni Ci realny wpływ na wysokość Twoich zarobków. A co najważniejsze — nikt i nic Cię nie ogranicza.

Jakie są plusy własnej działalności:

 • To Ty jesteś szefem.
 • Sam decydujesz, ile zarabiasz.
 • Odczuwasz większą satysfakcję z osiągania wyznaczonych celów. W końcu sukces smakuje najlepiej, kiedy samodzielnie wypracowujesz drogę na szczyt.
 • Elastyczny czas pracy, ze względu na to, że to Ty sam ustalasz sobie swój plan dnia.

Własna działalność gospodarcza daje wiele swobody w działaniu, ponieważ sam jesteś sterem, statkiem i okrętem! Żadna praca na etacie nie daje tyle komfortu co własna firma.

Chcesz założyć działalność, ale urzędowe sprawy kojarzą Ci się z długimi kolejkami i odsyłaniem z pokoju do pokoju? Zapomnij o tym! Teraz możesz to zrobić szybko i bez kolejek. Wszystkie formalności możesz wykonać online. Wystarczy wejść na stronę biznes.gov.pl i pokonać 12 kroków. To, co ruszamy? 

1. Sprawdź, czy możesz założyć własną działalność

 1. Jesteś pełnoletni i masz zdolność podejmowania samodzielnych decyzji,
 2. Nie musisz mieć polskiego obywatelstwa, wystarczy, że pochodzisz z kraju UE.

Pod tym adresem sprawdzisz, kto może założyć własną działalność gospodarczą:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/kto-moze-prowadzic-dzialalnosc-gospodarcza-w-polsce

2. Upewnij się, czy konieczne jest rejestrowanie firmy

Działalność gospodarcza to nic innego jak działalność w celu zarobkowym we własnym imieniu i w sposób ciągły. Działalność musisz zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej — CEIDG. Jest to rejestr jednoosobowych działalności. Wpisują się tam również osoby, które chcą zostać wspólnikiem spółki cywilnej. 

Pamiętaj! Jeżeli Twoje prognozowane zarobki są niewielkie, to nie musisz rejestrować się jako przedsiębiorca. 

Działalność nierejestrowana nie może przekroczyć miesięcznego dochodu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2021r. 2800zł)

3. Działalność gospodarcza musi mieć ciekawą nazwę

Przy rejestracji w CEIDG musisz podać nazwę swojej działalności. 

Nazwa ma się składać z:

 • Twoje imię i Nazwisko [imię + nazwisko],
 • Dodatkowo możesz dopisać profil działalności (np. doradca handlowy),
 • Jeżeli chcesz się jakoś wyróżniać, możesz dodać swój pseudonim albo slogan.

Pamiętaj, możesz zarejestrować tylko jedną działalność.

4. Działalność gospodarcza musi mieć adres siedziby

Swoją firmę możesz prowadzić w jednym miejscu bądź w wielu stałych (punkt usługowy, biurze wirtualnym, coworkingowym, własnym mieszkaniu, mobilnie, jeżeli wykonujesz usługi u klienta)

 • Uzupełniając wniosek, wpisz adres, na który chcesz otrzymywać korespondencję

Pamiętaj! Możesz wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Musisz mieć tytuł prawny do nieruchomości zgłaszanej do CEIDG (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dzierżawa, najem, użyczenie).

5. Wybierz kod PKD

Każdy przedsiębiorca musi mieć przypisany odpowiedni kod PKD. Kody określają formy opodatkowania, obowiązek kas fiskalnych lub rejestrację VAT. 

Zajmujesz się fotowoltaiką? PKD będzie uzależnione od obszaru, w którym działasz. Wiele firm, które wykonuje kilka usług z tym związanych, wybiera kilka kodów. Jeżeli więc zajmujesz się naprawą instalacji fotowoltaicznych, PKD może odnosić się do „naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych”. Wszystko zależy od specyfiki Twojej działalności. Wyszukaj swój kod, który najbardziej odpowiada Twojej działalności: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

 

6. Działalność gospodarcza a wymagane pozwolenia

Wiele działalności nie wymaga specjalnych pozwoleń. Czasami jednak do prowadzenia biznesu potrzebujemy specjalnego sprzętu lub warunków lokalowych.

 

7. Wybierz formę opodatkowania dochodów

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT. 

 

Masz cztery opcje opodatkowania działalności:

 • Na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%),
 • Według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%),
 • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • na zasadach karty podatkowej.

Sprawdź co wybrać: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/jak-wybrac-optymalna-forme-opodatkowania-przychodow-z-dzialalnosci-gospodarczej

8. Działalność gospodarcza a VAT

VAT płacisz niezależnie od podatku dochodowego PIT. Jako przedsiębiorca masz obowiązek zarejestrować się do VAT.

Nie musisz jednak tego robić, gdy:

 • Twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie,
 • Sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT.

9. Zdecyduj, jak prowadzić księgowość i jakim rachunkiem się posługiwać

Jako przedsiębiorca musisz prowadzić ewidencję rachunkową, wyjątkiem są firmy z kartą podatkową. 

Księgowość możesz prowadzić w formie:

 • Uproszczonej — w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • Pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzenie księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład pracownikom biura rachunkowego. Prawdopodobnie będzie to spore ułatwienie w prowadzeniu firmy.

Rachunek bankowy:

Możesz wykorzystać w działalności rachunek firmowy lub swój prywatny — jednak musi być on tylko jednego posiadacza. 

 

10. Zobacz, jakie składki zapłacisz do ZUS

Posiadając własną działalność musisz opłacać za siebie składki do ZUS:

 • Ubezpieczenia społeczne: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe,
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Firmy, które dopiero startują, mogą liczyć na ulgi, przez 6 miesięcy zostaniesz zwolniony z płacenia składek na:

 • Ubezpieczenie społeczne, czyli ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy.

11. Jeżeli potrzebujesz pełnomocnika

Będzie on uprawniony do działania w Twoim imieniu, zgodnie z udzielonym zakresem. Możesz mieć więcej niż jednego pełnomocnika. Mogą oni zawrzeć umowy w Twoim imieniu, przyjmować płatności, bądź reprezentować Cię w urzędzie lub w sądzie.

12. Uzupełnij formularz

Jeżeli dokładnie zapoznałeś się ze wszystkimi krokami, to z pewnością jesteś gotowy, by uzupełnić formularza ONLINE.

Przed rozpoczęciem rejestracji przygotuj wszystkie dane:

 • Imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia,
 • Rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany,
 • Wszystkie posiadane obywatelstwa,
 • Numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane,
 • Miejsce zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą,
 • Nazwę zakładanej działalności gospodarczej,
 • Nazwę skróconą,
 • Kody PKD,
 • Liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić,
 • Datę rozpoczęcia działalności,
 • Informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą,
 • dane urzędu skarbowego, który przynależy do Twojego miejsca zamieszkania.

Link do rejestracji działalności, pamiętaj o nim, ponieważ zdecydowanie ułatwi Ci zakładanie działalności: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00

Powodzenia!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, to zgłoś się do Columbus Elite! Chętnie udzielimy Ci wskazówek dotyczących rejestrowania działalności.