Przejdź do treści
Blog.
logotyp

Columbus Elite – Ekspansja w stronę giełdy

Zarząd Spółki Columbus Elite informuje, że w dniu 9.10.2020 był stroną zawarcia umowy inwestycyjnej wraz z Panem Januarym Ciszewskim (:Akcjonariusz) a spółką Blumerang Investors S.A oraz Columbus Energy S.A. na podstawie Umowy inwestycyjnej Strony zobowiązują się do dokonania czynności, w wyniku których spółka Blumerang zwoła Walne Zgromadzenie, które podejmie m in uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z 4.800.000 zł na 25.000.000 zł, oraz zmiany nazwy Spółki Blumerang na Columbus Elite Global S.A. Zamiarem stron jest, że Walne Zgromadzenie uchwalające powyższe odbędzie się do dnia 30.11.2020 roku.

Jak powiedział Rafał Kołłątaj: Cieszymy się, że po pierwszym dynamicznym roku współpracy z Aniołem Biznesu Januarym Ciszewskim i Dawidem Zielińskim oraz spółką Columbus Energy, mogliśmy zrealizować kolejną przemyślaną i dającą możliwość ekspotencjalnego rozwoju inwestycję.

Z nadzieją patrzy na podjęte decyzje również Paweł Bednarek, Prezes Zarządu Columbus Elite S.A. wraz z Rafałem Kołłątajem oraz Columbus Energy S.A. zaplanowaliśmy objęcie pakietu kontrolnego akcji Blumerang w wyniku którego Columbus Elite S.A. przeniesie 100% akcji do Columbus Elite Global S.A (obecnie Blumerang Investors) – Jednocześnie zakładamy dalsze agregowanie sił sprzedażowych z innych branż i konsolidację rynku zawodowych partnerów sprzedaży produktów i usług OZE.

Akcjonariusze są zgodni, że dzięki upublicznieniu spółki będzie ona bardziej wiarygodna i transparentna. Zakładają również przeznaczanie zysku operacyjnego Spółki Columbus Elite Global na farmy fotowoltaiczne i inne aktywa OZE, zwłaszcza farmy wiatrowe i infrastrukturę dla elektromobilności.