Przejdź do treści
Blog.
umiejętności miękkie

CV idealne – umiejętności miękkie

Dziś doświadczenie i wiedza merytoryczna, to często za mało by dostać pracę. Każdy szef, oprócz najlepszych fachowców, chce mieć równocześnie takich, którzy będą umieli ze sobą współpracować. Dziś zespoły marzeń buduje się w oparciu o umiejętności miękkie, które konkretnie? Zebraliśmy te najważniejsze, możesz nimi pochwalić się w swoim CV!

 

Znalezienie, a potem zatrudnienie idealnego pracownika nie jest łatwe. Nie chodzi już o kwalifikacje, staż, wyniki czy portfolio, a o umiejętności miękkie, które posiada doskonały kandydat. Celem pracodawcy jest jak najszybsze otrzymanie korzyści z samodzielnej i wydajnej pracy nowo zatrudnionego, a to w dużej mierze zależy od czasu, w którym wdroży się w strukturę przedsiębiorstwa, zaadoptuje w nowym miejscu, wśród nowych zasad, ludzi, obowiązującej kultury i rytmu pracy. O tym nie decyduje bogate CV, a  jego kompetencje miękkie, czyli zdolności osobiste, interpersonalne. Które najbardziej pożądane są przez pracodawców w 2020 roku? Lista poniżej.

 

1. Komunikatywność

 

To jasne i klarowne formułowanie zdań, ale również aktywne słuchanie, udzielanie feedbacku, słowem efektywna komunikacja, która w zastosowana w praktyce nawiązuje nić porozumienia, ułatwia przepływ informacji i podejmowanie decyzji.

 

2. Napisz w CV o kreatywności

 

Ta umiejętność polega na twórczym i innowacyjnym myśleniu, szukaniu nowatorskich rozwiązań, odejściu od tradycyjnych sposobów pracy, bycie poza schematem. Pracownik kreatywny tworzy nowe pomysły, które rozwiązują konkretne problemy. Proponuje nowe podejście do starych i utartych sposobów pracy.

 

3. Elastyczność

 

To umiejętność dopasowania się do zmieniającej się sytuacji, nagłych problemów czy różnego rodzaju klientów. Elastyczność polega na właściwym ustaleniu priorytetów,  mądrym planowaniu i pracy z kalendarzem. Elastyczność, to także delegowanie zadań, dzielenie się obowiązkami, które aktualnie przeszkadzają w realizacji najważniejszych celów. Umiejętność dopasowania się do sytuacji wpływa na oszczędność czasu i lepsze wyniki.

 

4. Lekka perswazja w CV

 

Umiejętność przekonania innych do swoich racji czy zdania na konkretny temat, dzięki logicznym i prawdziwym argumentom. Zmiany w myśleniu rozmówcy zachodzą dzięki przekonaniu, że konkretne zdanie czy opinia to poglądy większości lub wyznawane są przez cenione autorytety.

 

5. Współpraca

 

To zdolność do kooperacji, negocjowania, rozwiązywania sporów oraz zarządzania sytuacją kryzysową. Tę cechę rozwija poczucie odpowiedzialność za wyniki całej grupy, bo z założenia współpraca to połączenie wysiłku i umiejętności osób o różnych kompetencjach, których praca nad wspólnych i jasnym celem daje lepsze i szybsze rezultaty, aniżeli praca indywidualna.

 

6. Zdolność adaptacji

 

Umiejętność dostosowania się do zmian z równoczesną ich akceptacją: nowe zasady pracy, realizacja zamówień, produkcja, nowe druki i formularzy. Adaptacja oznacza radzenie sobie w dynamicznym i zmiennym środowisku wymagającym szybkim reakcji. To także dostrzeganie nowości rynkowych jako szansy na innowacje i własny lub przedsiębiorstwa rozwój.

 

7. Inteligencja emocjonalna to ważny punkt w CV

Dojrzałość i rozsądne postępowanie, podejmowanie decyzji, wzorcowe zachowanie w stosunkach międzyludzkich. Inteligencja emocjonalna to także pohamowanie gwałtownych reakcji w wyniku nagłych impulsów czy bodźców ze strony konkurencyjnego rynku.

Sprawdź już teraz czy Twoje umiejętności „miękkie” predestynują Cię do pracy, w której na pewno osiągniesz sukces zawodowy i osobiste spełnienie.


PRZEŚLIJ SWOJE CV JUŻ TERAZ

Facebook