Przejdź do treści
Blog.

Ulga termomodernizacyjna – jakie są założenia?

Celem ulgi termomodernizacyjnej jest wspieranie zrównoważonego budownictwa poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii ocieplania i pozyskiwania energii. Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię zmniejsza się emisja szkodliwych pyłów i gazów uwalnianych do atmosfery z gospodarstw domowych. Jakie są założenia oraz komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Zasady ulgi termomodernizacyjnej

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatki poniesione na termomodernizację budynku mieszkalnego. 

Ulga przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi budynku mieszkalnego jednorodzinnego w którym realizowane jest przedsięwzięcie. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich prac termomodernizacyjnych.

Odliczenia można dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Jeśli kwota odliczenia była wyższa niż roczny dochód, można ją odliczyć w kolejnych latach – maksymalnie przez 6 lat od końca roku końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmują prace w wyniku, których budynek ma zmniejszone zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Są to wszelkie działania w wyniku, których następuje zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła. O ulgę może ubiegać się osoba, która częściowo lub całkowicie zamieniła źródła energii na odnawialne, zdecydowała się na zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji lub na wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła.

Co można odliczyć?

Wydatki które można odliczyć w ramach ulgi, są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

Ulga termomodernizacyjna a inne programy wsparcia

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby, które skorzystały z dopłaty 5000 zł na instalacje fotowoltaiczną z programu „Mój prąd”. Należy pamiętać, że by odliczyć ulgę, należy od poniesionych wydatków, odjąć kwotę otrzymaną z dotacji.

Z ulgi można skorzystać także jeśli otrzymało się dotację z programu “Czyste powietrze”. Przed odliczeniem dotację należy odjąć od poniesionych wydatków.