Mój Prąd – dopłata do fotowoltaiki

Mój Prąd to program dopłat do 5 tys. zł do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Program ruszył na przełomie sierpnia i września 2019 roku, obecnie trwa już drugi nabór. Jakie są zasady programu?

O programie

Program dopłat do fotowoltaiki dedykowany jest wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej. Według założeń ma znacząco przyczynić się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym kraju. 

Program „Mój Prąd” to bezzwrotna pomoc w formie dotacji, z której skorzystać mogą osoby fizyczne, które przeznaczą pieniądze na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej. Dopłata do fotowoltaiki wynosi 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5000 zł.

Dopłata do fotowoltaiki – wniosek

Beneficjent programu może złożyć więcej niż jeden wniosek, dopłata udzielana jest bowiem na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii. 

Do wniosku o dopłatę należy dołączyć:

  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • dowód zapłaty, 
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • ewentualne oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Wniosek możesz złożyć on-line za pośrednictwem portalu www.gov.pl.

Columbus Elite S.A.